Pracownicy Zakladu

WB.IG-3222-D
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
4 ECTS
prowadzący:
dr Anita Bokwa
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny
 
warunki wstępne
kurs Zmiany i zmienność klimatu
 
Treść kursu
Reakcje chemiczne w atmosferze. CO2, CO, związki siarki, związki azotu, metan: źródła, reakcje w atmosferze, zmiany zawartości w skali globalnej, znaczenie w funkcjonowaniu atmosfery. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na promieniowanie słoneczne. Ozon troposferyczny i stratosferyczny, dziura ozonowa. Kwaśna depozycja. Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie. Wpływ warunków meteorologicznych na dyspersję zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz pomieszczeń.
Literatura
  • Jacobson W.Z., 2002, Atmospheric Pollution, Cambridge University Press

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba