Pracownicy Zakladu

WB.IG-3223-D
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
3 ECTS
prowadzący:
dr Katarzyna Piotrowicz, dr Agnieszka Wypych
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
zaliczenie na ocenę
 
warunki wstępne
-
 
Treść kursu
Rodzaje pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Budowa i zasada działania przyrządów meteorologicznych. Termiczne pory roku. Obliczanie i redukcja ciśnienia atmosferycznego. Opracowywanie pluwiogramów i heliogramów. Sposoby notowania obserwacji meteorologicznych (zachmurzenia, widzialności, stanu gruntu, zjawisk meteorologicznych). Sporządzanie miesięcznego wykazu spostrzeżeń meteorologicznych. Proste metody badania jednorodności i uzupełniania serii danych (metoda stałości różnic i ilorazów).
Literatura
  • Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba