Pracownicy Zakladu

WB.IG-3225-D
Zmiany i zmienność klimatu
4 ECTS
prowadzący:
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul,
dr Katarzyna Piotrowicz,
dr Agnieszka Wypych
 
wymiar i forma zajęć
30 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin, wykonanie określonych ćwiczeń w toku zajęć
 
warunki wstępne
 
Treść kursu
Główna terminologia stosowana w badaniach zmian klimatu. Metody badań klimatu - ich znaczenie oraz ograniczenia. Przyczyny niejednorodności danych oraz metody ich wykrywania. Najważniejsze teorie przyczyn zmian klimatu w świetle współczesnego stanu wiedzy. Przykłady zmian klimatu w różnych skalach czasowych. Międzynarodowe aspekty zmian klimatycznych i ich antropogenicznych uwarunkowań. Modele klimatyczne i scenariusze zmian klimatu. Środowiskowe i społeczne reperkusje zmian i wahań klimatu.

Ćwiczenia: Analizy przykładowych szeregów czasowych, badanie jednorodności ciągów, analizy dendrochronologiczne, analizy danych historycznych, seminarium na stacji historycznej oraz w laboratorium dendrochronologicznym AR/AGH, symulacje komputerowe zmian klimatu.
Literatura
  • Boryczka J., 1998, Zmiany klimatu Ziemi, Wyd. Dialog, Warszawa
  • Kożuchowski K. (red.), 1990, Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych, Wyd. UŁ, Łódź

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba