Pracownicy Zakladu

WB.IG-3228-D
Mikroklimatologia
3 ECTS
prowadzący:
dr Anita Bokwa
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia
 
semestr
wiosenny
 
forma zaliczenia
egzamin
 
warunki wstępne
kurs Klimatologia fzyczna
 
Treść kursu
Warstwa graniczna atmosfery. Bilans cieplny wybranych rodzajów powierzchni czynnych. Temperatura, wilgotność i wiatr jako efekt bilansu cieplnego. Przemiany fazowe wody i ich rola w bilansie cieplnym. Topoklimaty wybranych powierzchni czynnych. Mezoklimat lasu. Wpływ rzeźby terenu na warunki mikro- i topoklimatyczne. Kartowanie mezoklimatyczne i topoklimatyczne. Mikroklimat pomieszczeń zamkniętych.
Literatura
  • Oke T.R., 1987, Boundary Layer Climates, Methuen, New York-London
  • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie 1, IGiPZ PAN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba