Pracownicy Zakladu

WB.IG-5703-D
Klimat Polski
4 ECTS
prowadzący:
dr Leszek Kowanetz
 
wymiar i forma zajęć
15 godz. - wykład,
30 godz. - konwersatorium/ćwiczenia
 
semestr
jesienny
 
forma zaliczenia
egzamin pisemny,
 
warunki wstępne
 
Treść kursu
Źródła wiedzy o klimacie Polski. Czynniki geograficzne, radiacyjne i cyrkulacyjne klimatu Polski. Rozkład przestrzenny i zmienność czasowa podstawowych elementów klimatu Polski na tle kontynentu europejskiego. Zróżnicowanie klimatyczne polskich Karpat i Sudetów. Regionalizacje klimatu Polski. Współczesne zmiany klimatu Polski. Prognozy na przyszłość, scenariusze zmian klimatycznych na tle zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym Polski.
Literatura
  • Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa
  • Woś A., 1999, Klimat Polski, PWN, Warszawa
  • Schmuck A., 1959, Zarys klimatologii Polski, PWN, Warszawa

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba