Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

 

   
Materiały do zajęć - Zmiany i zmienność klimatu 

   

Materiały do dyskusji
Kosmos 2008, t. 57, 3-4
Artykuły - polemiki
Artykuły - różne
Prezentacje

 

Materiały z wykładu
IPCC 2013
AR5_SPM_Polish

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych