Pracownicy Zakladu

Proponowana ścieżka specjalizacyjna
z zakresu klimatologii
 


ROK
Kursy podstawowe
Kursy pomocnicze
II
Kursy do wyboru
SUM
I
SUM
Klimat Polski
WB.IG-5703-D
III
LIC
Mikroklimatologia
WB.IG-3228-D
II
LIC
 

 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzenej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba