Pracownicy Zakladu












 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

POKRYWA ŚNIEŻNA

Regularne zapiski wyników pomiarów pokrywy śnieżnej pojawiają się w wykazach meteorologicznych stacji naukowej w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie na początku lat 20. XX w. Pomiary były prowadzone nieprzerwanie, również podczas II wojny światowej. Pierwszy w sezonie zimowym dzień z pokrywą śnieżną o grubości
≥1 cm obserwuje się w Krakowie zwykle w trzeciej dekadzie listopada (średnio 24.11) Pierwszej pokrywy śnieżnej można jednakże spodziewać się już w ostatnich dniach października. Sytuacje takie zdarzyły się m.in. w sezonach zimowych 1926/27, 1940/41, 1997/98. W rozpatrywanym okresie były również sezony zimowe, w czasie których pokrywa śnieżna pojawiła się po raz pierwszy dopiero w styczniu (w sezonach zimowych 1951/52 i 1934/35). Ostatnie pojawienie się pokrywy śnieżnej w sezonie zimowym przypada w Krakowie średnio na 21 marca. Charakterystyka ta cechuje się dużą zmiennością w czasie. W sezonie 1988/89 pokrywa śnieżna zanikła ostatecznie już 9 stycznia, a w 1935 roku obserwowano ją jeszcze epizodycznie na początku maja. Lata 90. XX w. cechowały się szczególnie dużą liczbą przypadków późnego występowania ostatniego w sezonie zimowym dnia z pokrywą śnieżną. Pomimo znacznej zmienności z roku na rok ostatni dzień z pokrywą śnieżną nie wykazuje znaczącej tendencji zmian w analizowanym wieloleciu.
Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej, tj. czas pomiędzy jej pierwszym
i ostatnim pojawieniem się w sezonie zimowym, trwa w Krakowie średnio 119 dni. Najdłuższy taki okres obserwowano w sezonie zimowym 1981/82 (171 dni), najkrótszy zaś w czasie zimy 1953/54 (67 dni).
Rzeczywisty czas zalegania pokrywy śnieżnej jest w Krakowie prawie dwukrotnie krótszy od czasu jej potencjalnego występowania. W sezonie zimowym notuje się średnio 62 dni z pokrywą śnieżną o grubości ≥1 cm. Najdłużej zalega pokrywa śnieżna w styczniu, lutym i grudniu (odpowiednio 20, 17 i 13 dni. Należy pamiętać,
iż wyżej opisane warunki śnieżne odnoszą się do wyników obserwacji w jednym punkcie pomiarowym. W różnych obszarach Krakowa liczba dni z pokrywą śnieżną może się znacznie różnić od przedstawionych tutaj wartości średnich
i ekstremalnych. Grubość pokrywy śnieżnej w Krakowie kształtuje się więc zazwyczaj wprost proporcjonalnie do liczby dni z pokrywą śnieżną. Średnia z miesięcznych maksimów dobowej grubości pokrywy śnieżnej jest najwyższa w lutym i w styczniu (odpowiednio 16 i 15 cm). Maksimum grubości pokrywy śnieżnej dla całego sezonu zimowego uśrednione za 80 lat wynosi 21 cm.

Autor: Małgorzata Falarz Opracowanie: Dorota Matuszko

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych