Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

TEMPERATURA

Analiza warunków termicznych w Krakowie w latach 1901-2000 świadczy
o wzrastającej dynamice zmian temperatury powietrza. Średnia roczna temperatura powietrza w analizowanym stuleciu wynosiła 8,7°C i wahała się od 6,3°C w 1940 roku do 11,0°C w roku 2000. Średnie miesięczne temperatury powietrza poniżej 0°C pojawiają się w Krakowie w okresie od listopada do marca. Zwykle najniższe wartości temperatury powietrza występują od drugiej połowy stycznia do pierwszej dekady lutego. Najniższa temperatura minimalna powietrza w XX stuleciu wynosiła -32,7°C. Średnie miesięczne temperatury powietrza w ciągu całego roku mogą być wyższe od 0°C, przy czym zwykle najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec lub sierpień. Najwyższa temperatura powietrza wystąpiła w 1921 roku i wyniosła aż 37,4°C. Absolutna amplituda w Krakowie była więc równa 70,1°C, natomiast średnia roczna amplituda 22,8°C, przy czym zmieniała się w granicach od 17,4°C w 1919 i 1989 roku do 32,0°C w 1929 roku. Najdłuższą porą roku w Krakowie było lato, którego daty początku i końca wykazywały najmniejszą zmienność w wieloleciu. Największym zróżnicowaniom w badanym wieloleciu podlegała zima, której daty początku miały tendencję do coraz późniejszego pojawiania się, a daty końca do coraz wcześniejszego końca. Doprowadziło to do znacznego skrócenia się okresu zimowego przy równoczesnym wzroście długości przedzimia. Przedlecie, polecie i jesień nie wykazywały żadnej tendencji zmian. Od początku XX stulecia zaobserwowano wyraźny spadek liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych. Warto jednak pamiętać, że po serii łagodnych zim pojawiają się w Krakowie także zimy mroźne ze znaczną liczbą dni z tmax<0°C i tmax<-10°C. W sezonie letnim charakteryzowanym przez liczbę dni gorących i upalnych zaznaczył się wzrost liczby tych dni. Okazało się, że pomimo braku znaczącej tendencji zmian temperatury lata liczba dni z tmax>25°C
i tmax>30°C wzrasta.

Autor: Katarzyna Piotrowicz Opracowanie: Dorota Matuszko

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych