Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

USŁONECZNIENIE

W Krakowie w XX w. średnia roczna suma usłonecznienia rzeczywistego wynosi 1523,4 godzin, co stanowi 32,1% usłonecznienia względnego. W poszczególnych latach wartości te wahają się od 1919,5 godzin (40,9%) w 1943 roku do 1067,2 godzin (22,6%) w 1980 roku. Najbardziej słoneczne jest lato, z maksimum w lipcu (217,9 godzin, 44,8%), najmniej godzin ze słońcem jest w zimie, z minimum w grudniu (34,9 godzin, 14,2%). Podczas najdłuższych dni w roku (czerwiec, lipiec) słońce świeci między godziną 4.00 a 21.00, a największe usłonecznienie występuje
w godzinach okołopołudniowych, w lecie modyfikowane rozwojem zachmurzenia konwekcyjnego, zimą ustąpieniem porannych mgieł i chmur warstwowych. W Krakowie w ciągu roku występuje średnio 161 dni z usłonecznieniem &ge4 godzin, najwięcej latem (62), a w przebiegu rocznym, z maksimum w lipcu (22). Ponad czterokrotnie mniej (45) jest dni z usłonecznieniem ≥10 godzin, które zdarzają się tylko od marca do października. Jednak ich liczba wzrasta, szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu. Ciąg usłonecznienia w Krakowie w XX w. wykazuje trend malejący, lecz podobnie jak
w innych miastach europejskich obserwowane jest zmniejszenie usłonecznienia
w latach 50. do lat 80., a następnie wzrost w ostatnim dwudziestoleciu.
W porównaniu z innymi miastami Kraków ma nieco mniejsze usłonecznienie względne, co może wynikać z większego zachmurzenia, szczególnie warstwowego, dużego zanieczyszczenia w mieście, a także ze względów metodycznych, np. innego sposobu obliczania usłonecznienia możliwego czy nieuwzględniania poprawki heliograficznej. Rekordowym pod względem usłonecznienia w Krakowie był rok 1943, w którym zanotowano największą roczną sumę usłonecznienia rzeczywistego (1919,5 godziny)
i względnego (40,9%), najwięcej dni (205) z usłonecznieniem ≥4 godzin, najbardziej słoneczną wiosnę (54,4%) oraz najwyższą dzienną wartość (98,3%) usłonecznienia względnego.

Autor: Dorota Matuszko

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych