Pracownicy Zakladu
 

GALERIA

ARCHIWUM

   
Klimat Krakowa  

ZACHMURZENIE

Zachmurzenie Krakowa w XX w. charakteryzują następujące cechy:

 • średnie roczne zachmurzenie wynosi 68%, lecz w ciągu badanego stulecia wartość ta ulegała zmianom w poszczególnych latach,
 • w przebiegu rocznym wyraźnie zaznacza się duże zachmurzenie w zimie,
  z maksimum w grudniu (81%), mniejsze zachmurzenie występuje na wiosnę,
  w lecie i wczesną jesienią, minimum przypada na wrzesień i sierpień (59%),
 • stuletni przebieg liczby dni bezchmurnych, pogodnych, pochmurnych
  i całkowicie zachmurzonych nawiązuje do przebiegu wielkości zachmurzenia,
 • najbardziej zachmurzone były lata 1941-1960, najmniej 1961-2000, trend rosnący zachmurzenia obserwowany jest w pierwszej połowie XX w., malejący w drugiej połowie,
 • podobnie jak w całej Polsce największy udział w zachmurzeniu Krakowa mają chmury Stratocumulus (15%) i Altocumulus (14%), w dalszej kolejności występują Stratus (13%), Nimbostratus (11%), Altostratus, Cumulus (po 10%), Cirrus (8%), Cirrostratus (5%) i najrzadziej Cirrocumulus i Cumulonimbus
  (po 3%), pojawianie się nieba bezchmurnego stanowi 8%,
 • zaznacza się duża częstość występowania chmur Stratus (zwłaszcza
  w pierwszym półwieczu) wyróżniająca Kraków na tle innych miast polskich,
 • w drugiej połowie XX w. w Krakowie nastąpiła zmiana w strukturze zachmurzenia, wzrost częstości występowania pewnych rodzajów chmur (Cirrus, Altocumulus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbus), a spadek innych (Cirrocumulus, Cirrostratus, Stratus, Nimbostratus),
 • chmurami o wyraźnie zaznaczonym przebiegu rocznym z maksimum w lecie
  i minimum w zimie są Cirrus, Altocumulus, Cumulus i Cumulonimbus; odwrotny,
  tj. z maksimum w zimie przebieg roczny wykazują chmury Stratus, Altostratus
  i Nimbostratus; prawie ze stałą częstością w ciągu roku występują chmury Stratocumulus,
 • bardzo wyraźny przebieg dzienny charakteryzuje Stratus i Cumulus, chmury najsilniej uzależnione od warunków podłoża

Autor: Dorota Matuszko

CHMURY W KRAKOWIE

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych