Pracownicy Zakladu
 

 

WAHANIA KLIMATU
W RÓŻNYCH SKALACH PRZESTRZENNYCH I CZASOWYCH

W dniach 31 maja - 1 czerwca 2007 w Instytucie Geografii odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych zorganizowana przez pracowników Zakładu Klimatologii. Konferencja została zorganizowana z okazji potrójnego jubileuszu jaki: Jubileuszu pracy naukowej Profesor Janiny Trepińskiej, 215. rocznicy rozpoczęcia pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Krakowie oraz 55. rocznicy utworzenia Zakładu Klimatologii.

W Konferencji wzięło udział 80 osób reprezentujących krajowe ośrodki naukowe i naukowo-dydaktyczne.

Obrady rozpoczęła uroczysta sesja jubileuszowa prowadzona przez Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ prof. dr hab. Kazimierza Krzemienia.
W kolejnych wystąpieniach prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Uniwersytet Śląski) zaprezentował dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dr hab. Janiny Bożeny Trepińskiej, dr Leszek Kowanetz przedstawił rys historyczny Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zaś prof. dr hab. Janina Trepińska zapoznała zebranych z dziejami instrumentalnych i wizualnych obserwacji pogody w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Na zakończenie sesji jubileuszowej uczestnicy konferencji, a także pracownicy, doktoranci
i studenci Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ złożyli Profesor Janinie Trepińskiej gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się również dwie sesje referatowe. Pierwsza z nich poświęcona została zagadnieniom makroklimatycznym, przede wszystkim zmienności wskaźników cyrkulacyjnych, druga zaś procesom zachodzących w systemie ocean-atmosfera i ich związku ze zmianami klimatu Ziemi. Wieczorem uczestnicy konferencji wzięli udział w uroczystej kolacji na Zamku Królewskim w Niepołomicach poprzedzonej zwiedzaniem wystawy "Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie".

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją referatową, która dotyczyła głównie lokalnych zmianach zachmurzenia i opadów atmosferycznych w minionym stuleciu, następnie zaś zaprezentowano 27 posterów o bardzo różnorodnej tematyce.

Po zamknięciu obrad uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce po krakowskim Kazimierzu pt. Miejsce mniejszości żydowskiej w krajobrazie kulturowym Krakowa przygotowanej przez Zakład Geografii Religii IGiGP UJ.

Pełne teksty artykułów - zarówno referatów jak i posterów zostały zamieszczone w tomie Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych pod redakcją Katarzyny Piotrowicz i Roberta Twardosza, który ukazał się nakładem wydawnictwa IGiGP UJ.

 

 
 
Uniwersytet Jagielloński
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2004  Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Autor strony: Andrzej Kotarba; Webmaster: Agnieszka Wypych