Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

pok. 3.32, tel. (12) 664-53-28
email: r.twardosz@uj.edu.pl

 

 

Publikacje / Publications

https://orcid.org/0000-0002-3640-0220

WoS ResearcherID: AAI-7788-2020 

Scopus AU ID: 6603136055

SPIS PUBLIKACJI / LIST OF PUBLICATIONS

Najnowsze publikacje / Latest publications

Skrzyńska M., Twardosz R., Walanus A., 2023, Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months and seasons at selected stations in Europe in the early instrumental period. International Journal of Climatology 43, 7292-7307, https://doi.org/10.1002/joc.8265

Bielec-Bąkowska Z., Twardosz R., 2023, Exceptionally cold and warm spring months in Kraków against the background of atmospheric circulation (1874-2022). Pure and Applied Geophysics, DOI: 10.1007/s00024-023-03324-9.

Błażejczyk K., Twardosz R., 2023, Secular changes (1826-2021) of human thermal stress according to UTCI in Kraków (southern Poland). International Journal of Climatology, 43, 4220–4230, DOI: 10.1002/joc.8083

Skrzyńska M., Twardosz R., 2023, Long-term changes in the frequency of exceptionally cold and warm months in Europe (1831-2020). International Journal of Climatology, 43, 2339–2351. DOI: 10.1002/JOC.7978.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Robert Twardosz

Zainteresowania badawcze / Research interests

1. Zagadnienia bioklimatologii górskiej i miejskiej / Mountain and urban bioclimatology

2. Badania zmienności opadów atmosferycznych w różnych skalach czasowch i przestrzennych w powiązaniu z warunkami cyrkulacyjnymi ich występowania oraz miarą ich losowości – prawdopodobieństwem przewyższenia / Research of the variability of precipitation at various temporal and spatial scales in the context of the circulation determinants of the occurrence of precipitation and the measure of its randomness – exceedance probability

3. Fale upałów i anomalie termiczne w Europie / Heat waves and thermal anomalies in Europe

Promotor prac doktorskich / Doctoral supervisor

Zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w obszarach górskich na przykładzie Tatr i Karkonoszy oraz ich północnego podnóża/ Day-to-day variability of air temperature in mountainous areas exemplified by the Tatra and Karkonosze Mountains and their respective northern foot areas (Izabela Guzik), 2023

Wiekowe zmiany częstości niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy i pór roku w Europie / Secular changes in the frequency of exceptionally cold and warm months and seasons in Europe (Magdalena Skrzyńska), 2022

Zmienność i zróżnicowanie typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w ujęciu mezoskalowym / Variability and differentiation of the types of atmospheric circulation in Poland at the mesoscale (Paweł Kotas), 2017.

Warunki topoklimatyczne w rejonie Lodowca Obruczewa (Ural Polarny) w okresie ablacji / Topoclimatic conditions in the area of the Obruchev Glacier (Polar Urals) in the ablation period  (Piotr Wałach), 2010

Zajęcia dydaktyczne

1. Wykłady:

- Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
- Klimat-Biosfera-Człowiek
- Klimat Polski

2. Zajęcia terenowe:

- Beskid Makowski

3. Inne:

- Seminarium magisterskie 
- Proseminarium licencjackie