Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Agnieszka Wypych: Para wodna w troposferze nad Europą
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl
 
 
Dorota Matuszko: Chmury i pogoda. Nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur, wyd. 3
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest do nabycia pod adresem https://www.wuj.pl/
 
 
Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz: Anomalie termiczne w Europie (1951-2010)
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl
 
 
Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Ewelina Henek i in.: Atlas zagrożeń meteorologicznych Polski
Meteorological hazard atlas of Poland

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Attyka & IMGW-PIB, jest do nabycia pod adresem http://www.attyka.net.pl/
 
 
Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz: Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły. Opady średnie roczne (1952-1981)
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa WIS PK oraz IGiGP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl
 
  
Dorota Matuszko, Jakub Soroka: Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie. Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem http://www.geo.uj.edu.pl
 
 
Robert Twardosz, Ewa Łupikasza, Tadeusz Niedźwiedź: Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl
 
 
Anita Bokwa: Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Katarzyna Piotrowicz: Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Dorota Matuszko: Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.
 
 
Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych
i czasowych: Red. K. Piotrowicz, R. Twardosz

Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Klimat Krakowa w XX wieku: Red. D. Matuszko
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Dorota Matuszko: Chmury i pogoda
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.
 
   
Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. J. Trepińska, Z. Olecki
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 

Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych- Red. K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Robert Twardosz: Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl
 
 
Dorota Matuszko: Chmury - klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda
Więcej o książce (kliknij tutaj).

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.
 
 
Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE: wykorzystanie nowych mediów w edukacji. Red. A. Bokwa, M. Walczak
Więcej o książce (kliknij tutaj)
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa UJ, jest do nabycia pod adresem www.wuj.pl.
 
 
Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii. Red. A. Bokwa, Z. Ustrnul
Więcej o książce (kliknij tutaj)
Książka ukazała się nakładem IG i GP UJ, jest do nabycia pod adresem www.geo.uj.edu.pl