Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XL Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów

XL Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów

W pierwszej połowie października we Wrocławiu-Pawłowicach odbył się XL Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów w którym udział wzięły dr hab. Anita Bokwa, prof. Uj oraz dr Agnieszka Sulikowska.

Konferencja była okazją do podzielenia się najnowszymi wynikami krajowych badań m.in. z zakresu agroklimatologii, zmienności wieloletniej bilansu wodnego czy klimatologii leśnej. Uczestniczki z Zakładu Klimatologii UJ wygłosiły podczas tej konferencji dwa referaty: Wpływ zieleni miejskiej i terenów wodnych na intensywność miejskiej wyspy ciepła latem w Krakowie oraz Temperatura powietrza, a początek wiosennej aktywności drzew liściastych w Polsce – analizy z użyciem danych satelitarnych.