Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obserwatorzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tel. (012) 421-32-62 
email: pawel.krzaklewski@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paweł Krzaklewski

Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny

Od roku 2020 obserwator meteorologiczny na Stacji Klimatologicznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie.

Od roku 2021 wspołrealizator projektu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na Stacji Naukowej „Pogórze Karpackie” w Łazach koło Bochni, w tym udział w zjazdach, sympozjach i szkołach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

W latach 2010-2020 obserwator i kierownik Stacji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Gaiku-Brzezowej koło Dobczyc.

Publikacje

Bokwa A., Klimek M., Krzaklewski P., 2022, Zmienność warunków termicznych i opadowych na Stacji Bazowej ZMŚP Pogórze Karpackie w latach 1991-2020 w perspektywie zmiany klimatu, [w:] Kostrzewski A., Szpikowski J., Majewski M. (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych, 192-204.

Bokwa A., Klimek M., Krzaklewski P., Kukułka W., 2021, Drought Trends in the Polish Carpathian Mts. in the Years 1991–2020, Atmosphere, 12, 1259, 1-22

Lubera E., Krzaklewski P., 2020, Wietrzenie mrozowe wybranych skał tatrzańskich w świetle badań laboratoryjnych, Przegląd Geograficzny, 1, 19-39

Krzaklewski P., 2012, Formation and role of neogene sediments from Tatra mountains in the shaping of Czarna Orawa river alluvial plain, Quaestiones Geographicae 31, 3

Krzaklewski P., 2010, Wykształcenie strefy marginalnej stożka napływowego Czarnego Dunajca i jego rola w kształtowaniu doliny Czarnej Orawy, [w:] Kotarba A. (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, a człowiek, Tatrzański Park Narodowy  1, 83-88

Krzaklewski P., 2008, Rola zdarzeń ekstremalnych w kształtowaniu meandrowych koryt górskich na przykładzie Czarnej Orawy w okresie 2007-2008, Landform Analysis, vol. 8, 45-49