Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ

2018

Para wodna w troposferze nad Europą

2011

Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykładzie Krakowa

2011

Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie

2010

Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne (na przykładzie krakowskiej serii pomiarów)

2007

Dobowy przebieg opadów atmosferycznych w ujęciu synoptycznym i probabilistycznym na przykładzie Krakowa (1886-2002)

1998

Zmienność cyrkulacji atmosfery na półkuli północnej w XX wieku

1990

Bilans promieniowania słonecznego w dorzeczu górnej Wisły

1989

Wieloletni przebieg ciśnienia i temperatury powietrza w Krakowie na tle ich zmienności w Europie

1985

Charakterystyka warstwy granicznej atmosfery nad Krakowem w oparciu o wyniki sondażu akustycznego

1984

Wpływ struktury termiczno–wilgotnościowej przyziemnych warstw powietrza na klimat lokalny w wybranych warunkach terenowych

1982

Sytuacje synoptyczne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów klimatu w dorzeczu górnej Wisły

1978

Typologia i regionalizacja fenologiczno-klimatyczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły

1973

Wpływ karpackich zbiorników wodnych na klimat lokalny na przykładzie kaskady górnego Sanu

1964

Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich