Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogródek meteorologiczny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGRÓDEK METEOROLOGICZNY

Ogródek meteorologiczny został założony i wyposażony w podstawowe przyrządy meteorologiczne dzięki inicjatywie pracującego przez długie lata w Obserwatorium Astronomicznym UJ profesora Karola Kozieła. Instrumentalne i wizualne obserwacje pogody rozpoczęto w nim 1 stycznia 1958 roku, a ich wyniki wysyłano do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W 1976 roku stacja została przekazana przez Obserwatorium do Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UJ. Od tego czasu stacja stała się również placówką dydaktyczną. Stacja w dalszym ciągu znajduje się w sieci IMGW jako posterunek klimatologiczny. Na terenie ogródka wykonuje się pomiary przy wykorzystaniu aparatury standardowej i automatycznej oraz uzupełniające je obserwacje wizualne.

1. Klatka meteorologiczna

1 - psychrometr z nawiewem, to zestaw dwóch termometrów: suchy (A) i  zwilżony (B), służący do pomiarów wilgotności powietrza. Termometrem suchym (A) mierzy się aktualną temperaturę powietrza 
2 -termometry służące do mierzenia temperatur ekstremalnych powietrza: termometr maksymalny (C - pomiar najwyższej temperatury w ciągu doby), termometr minimalny (D - pomiar najniższej temperatury w ciągu doby) 
3 - czujnik termiczno-wilgotnościowy (pomiar automatyczny)

2. Klatka meteorologiczna
1 - ewaporometr Piche’a - pomiar wielkości parowania
2 - termohigrograf - samopis rejestrujący temperaturę i wilgotność powietrza
3 - czujnik termiczno-wilgotnościowy (pomiar automatyczny)

3. Psychrometr Assmanna
Zestaw dwóch termometrów (suchy i zwilżony), służący do pomiarów wilgotności powietrza

4. Automatyczna stacja pomiarowa
1 - czujniki temperatury i wilgotności powierza w osłonach, pomiar na różnych wysokościach nad poziomem gruntu
2 - czujniki do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego (pomiary aktynometryczne)

5. Deszczomierz Hellmanna
Przyrząd do pomiaru wysokości spadłego opadu (np.. deszczu, śniegu)

6.  Pluwiograf
Przyrząd w sposób ciągły (samopis) rejestrujący na pasku linię wysokości opadu

7. Poletko z termometrami gruntowymi

1 - pomiar temperatury aktualnej i minimalnej przy powierzchni gruntu 
2 - zestaw termometrów kolankowych do pomiaru temperatury gruntu na różnych głębokościach
3 - sonda do pomiaru temperatury gleby (pomiar automatyczny)
Poletko służy też do obserwacji stanu powierzchni gruntu  w okresie bezśnieżnym (np. powierzchnia sucha, wilgotna)

8. Ewaporometr
Automatyczny pomiar wielkości parowania

9. Deszczomierz
Automatyczny pomiar wysokości spadłego opadu