Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace doktorskie w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ

2023

Dominika Ciaranek, Stabilność typów pogody w Europie Środkowej, Promotor: dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ
Szymon Poręba, Synoptyczne uwarunkowania burz i układów burzowych w Polsce, Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Izabela Guzik, Zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w obszarach górskich na przykładzie Tatr i Karkonoszy oraz ich północnego podnóża, Promotor: prof. Józef R. Twardosz 

2022

Bogdan Bochenek, Modelowanie warunków pogodowych i klimatycznych Polski z zastosowaniem uczenia maszynowego, Promotor: prof. Zbigniew Ustrnul
Magdalena Skrzyńska, Wiekowe zmiany częstości niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy i pór roku w Europie, Promotor: prof. Józef R. Twardosz 

2021

Agnieszka Sulikowska, Współczesne ekstremalne zdarzenia termiczne w Europie: zasięg przestrzenny i intensywność, Promotor: dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ

2020

Daniel Celiński-Mysław, Uwarunkowania występowania układów konwekcyjnych z bow echo w Polsce, Promotor: dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
Angelika Palarz, Inwersje temperatury powietrza w dolnej i środkowej troposferze nad Europą, Promotor: prof. Zbigniew Ustrnul

2018

Krzysztof Jurczak, Niskie inwersje temperatury powietrza w Dołach Jasielsko-Sanockich, Promotor: prof. Zbigniew Ustrnul

2017

Paweł Kotas, Zmienność i zróżnicowanie typów cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w ujęciu mezoskalowym, Promotor: dr hab. Robert Twardosz

2013

Paweł Chrustek, Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów, Promotor: prof. Zbigniew Ustrnul

2010

Piotr Wałach, Warunki topoklimatyczne w rejonie Lodowca Obruczewa (Ural Polarny) w okresie ablacji, Promotor: dr hab. Robert Twardosz 

2009

Zenon Nieckarz, Ocena aktywności tropikalnych obszarów burzowych na podstawie wskaźnika intensywności wyładowań atmosferycznych,Promotor: prof. Janina Trepińska

2006

Lilianna Skublicka, Wieloletnia zmienność dobowej amplitudy temperatury powietrza w Krakowie na tle współczesnego ocieplenia klimatu, Promotor: prof. Janina Trepińska

2005

Agnieszka Saramak, Ekstremalne opady atmosferyczne i ich potencjalny wpływ na wybrane procesy stokowe na przykładzie Gaika-Brzezowej, Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa

2004

Agnieszka Wypych, Zmienność wilgotności powietrza w Krakowie (1901-2000), Promotor: prof. Janina Trepińska

2003

Krzysztof Jarzyna, Wpływ wielkoskalowej i lokalnej sytuacji meteorologicznej na warunki dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie, Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa

2002

Małgorzata Falarz, Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce na tle zmian cyrkulacyjnych, termicznych i opadowych, Promotor: prof. Tadeusz Niedźwiedź
Jarosław Gabała, Wpływ sytuacji pogodowych na warunki sanitarne powietrza w rejonie Tarnowa, Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa 

2001

Rafał Bąkowski, Cyrkulacja dolnotroposferyczna na obszarze Karpat Polskich, Promotor: doc. Janina Trepińska

2000

Katarzyna Piotrowicz, Termika zim w Krakowie, Pradze i Lwowie od schyłku Małej Epoki Lodowej do końca XX stulecia (Studium metodyczne i ocena zmienności), Promotor: doc. Janina Trepińska
Anita Bokwa, Struktura termiczna przygruntowej warstwy powietrza na Pogórzu Wielickim (na przykładzie Gaika-Brzezowej), Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa

1999

Dorota Matuszko, Wieloletnia zmienność rodzajów chmur w Krakowie (1906-1995), Promotor: prof. Barbara Obrębska-Starklowa

1998

Robert Twardosz, Zmienność i tendencje opadów atmosferycznych w Krakowie w latach 1850-1995, Promotor: doc. Janina Trepińska

1998

Leszek Kowanetz, Klimatyczny bilans wodny w dorzeczu górnej Wisły, Promotor: dr hab. Zygmunt Olecki

1991

Zbigniew Ustrnul, Wiatry fenowe w Karpatach polskich, Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź
Leszek Ośródka, Zróżnicowanie klimatu GOP na przykładzie warunków termicznych powietrza, Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź

1989

Danuta Limanówka, Wpływ sytuacji synoptycznych na zróżnicowanie wybranych wskaźników bioklimatycznych w profilu wysokościowym Karpat, Promotor: doc. Barbara Obrębska-Starklowa

1988

Elżbieta Cebulak, Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły, Promotor: doc. Tadeusz Niedźwiedź

1984

Eligiusz Brzeźniak, Stosunki termiczno-wilgotnościowe Changajsko-Chentejskiego regionu Mongolii, Promotor: prof. Mieczysław Hess

1983

Marian Drużkowski, Charakterystyka klimatyczna małej zlewni Pogórza Wielickiego (na przykładzie zlewni Wierzbanówki - Pogórze Wielickie), Promotor: prof. Mieczysław Hess

1978

Barbara Leśniak, Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły, Promotor: prof. Mieczysław Hess

1974

Zygmunt Olecki, Stosunki radiacyjne pogórskiego odcinka doliny Raby i doliny Wisły w Krakowie, Promotor: prof. Mieczysław Hess
Tadeusz Zawora, Warunki meteorologiczne wegetacji roślin uprawnych na przykładzie województwa rzeszowskiego, Promotor: prof. Mieczysław Hess

1972

Tadeusz Niedźwiedź, Temperatura i wilgotność powietrza w warunkach rzeźby pogórskiej Karpat (na przykładzie doliny Raby koło Gaika-Brzezowej, Promotor: prof. Mieczysław Hess

1971

Jan Klein, Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego, Promotor: prof. Mieczysław Hess
Leszek Kostarkiewicz, Opady atmosferyczne w Karpatach Polskich, Promotor: prof. Mieczysław Hess

1969

Janina Trepińska, Wiekowy przebieg temperatury powietrza w Krakowie na podstawie 140-letniej serii obserwacji meteorologicznych (1826-1965) dokonywanych w Obserwatorium Astronomicznym UJ, Promotor: prof. Karol Kozieł

1968

Barbara Obrębska-Starklowa, Stosunki mezo- i mikroklimatyczne na pograniczu pięter leśnych i pól uprawnych w Gorcach, Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski

1967

Maria A. Szumiec, Bilans cieplny stawów, Promotor: doc. Mieczysław Hess

1961

Janina Lewińska, Zasoby wodne śniegu w dorzeczu Dunajca i metoda ich określania, Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski
Maria Morawska, Zachmurzenie i usłonecznienie Krakowa w latach 1859 do 1958, Promotor: prof. Mieczysław Klimaszewski

1948

Jan Janczyk, Znaczenie przebiegu pór roku dla podziałów klimatycznych na przykładzie Europy wschodniej, Promotor: prof. Józef Szaflarski

1937

Władysław Milata, Klimat miesięcy zimowych w Karpatach

1934

Helena Czepelska, Z klimatologii Żywca, praca ukończona, bez obrony

1932

Antoni Kania, Usłonecznienie Krakowa na podstawie 49-letnich spostrzeżeń, Promotor: prof. J. Smoleński

1930

Czesław Leja, Grady w południowej Polsce, Promotor: prof. J. Smoleński
Kazimierz Łomniewski, Zjawiska i okres lodowy w prawym dorzeczu górnej Wisły, Promotor: prof. J. Smoleński

1917

Józef Ryzner, Zastosowanie metody A. Schustera w celu wykrycia okresowości ciśnienia powietrza w Krakowie

1909

Herkulan Weigt, Wpływ zachmurzenia na dzienny bieg temperatury w Krakowie, Promotor: prof. Józef Morozewicz