Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace magisterskie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Baza prac magisterskich w Zakładzie Klimatologii IGiGP UJ

2023:

528. Dominika Wieczorek, Wpływ pokrycia terenu na temperaturę powietrza w mieście (na przykładzie Kielc),
527. Maciej Łagos, Uwarunkowania meteorologiczne i hydrologiczne powodzi błyskawicznej na obszarze zlewni Stradomki w czerwcu 2020 roku,
526. Barbara Pędracka, Zmienność dopływu promieniowania słonecznego w Krakowie i jej uwarunkowania,
525. Arkadiusz Duda, Wpływ czynników antropogenicznych na zachmurzenie (na przykładzie Krakowa),
524. Jadwiga Róg, Wpływ wybuchów wulkanów na usłonecznienie na przykładzie krakowskiej serii heliograficznej,
523. Jakub Skalski, Pożary lasów w Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej wiosną 2020 i ich wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Kijowie,
522. Alicja Żiżka, Wpływ warunków meteorologicznych na wypadki drogowe na południowej obwodnicy Krakowa,
521. Maria Trojnar, Charakterystyka klimatologiczna zim w Rzeszowie,
520. Dominika Gołda, Zróżnicowanie wysokości górnej granicy troposfery nad Polską,
519. Gabriela Strzałkowska, Sezonowa zmienność sytuacji meteorotropowych sprzyjających występowaniu zawałów serca w Krakowie,

2022:

518. Iga Bara, Porównanie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w Krakowie i Jaśle, więcej...
517. Konrad Chmist, Zróżnicowanie warunków biometeorologicznych w profilu wysokościowym Mount Everestu, więcej...
516. Kamil Jarzęcki, Wpływ głebokich niżów na pogodę w Krakowie, więcej...
515. Gabriela  Kubasiak, Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w południowej Polsce i jej uwarunkowania klimatyczne, więcej...
514. Katarzyna Wrona, Wpływ różnych rodzajów zieleni miejskiej na warunki termiczne i wilgotnościowe w Krakowie, więcej...

2021:

513. Karolina Półkoszek, Rola zachmurzenia w kształtowaniu warunków termicznych w Polce Południowej, więcej...
512. Izabela Suwart, Anomalne sumy miesięczne opadów w polskich Karpatach Zachodnich i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (1951-2018),
511. Marzena Szostek, Zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (2011-2019), więcej...
510. Kinga Kowalczyk, Wiedza i przykłady działań adaptacyjnych do zmian klimatu mieszkańców powiatu radomszczańskiego, więcej...
509. Jakub Skalski, Charakterystyka zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza z dnia na dzień na wybranych stacjach w Europie,
508. Ewa Węglowska Warunki bioklimatyczne w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, więcej...
507. Oskar Sękowski, Warunki klimatyczne w winnicy uniwersyteckiej w Łazach,

2020:

506. Kamil Chłosta, Zmienność usłonecznienia w profilu pionowym Kraków-Gaik Brzezowa-Zakopane-Kasprowy Wierch, więcej...
505. Justyna Palczyńska, Zmienność warunków klimatycznych Zakopanego, więcej...
504. Paulina Krygowska, Warunki meteorologiczne a samobójstwa przez powieszenie w Krakowie, więcej...
503. Krzysztof Kożyczkowski, Wpływ warunków lokalnych oraz cyrkulacji atmosferycznej na temperaturę powietrza i opady atmosferyczne (na przykładzie wybranych stacji meteorologicznych w Polsce), więcej...
502. Renata Ziółkowska, Zróżnicowanie warunków pogodowych i ich wpływ na zdrowie i samopoczucie turystów korzystających z kolejek linowych na Kasprowy Wierch i Łomnicę, więcej...
501. Weronika Galus, Charakterystyka występowania oblodzenia na wybranych lotniskach w Polsce, więcej...
500. Kacper Krzyworzeka, Klasyfikacja przyczyn i skutków wystepowania silnych burz w Krakowie, więcej...
499. Magdalena Krzysik, Sezonowe zróżnicowanie warunków bioklimatycznych na wybranych szlakach turystycznych Nowej Zelandii, więcej...
498. Natalia Skowroń, Bioklimat Gór Świętokrzyskich w aspekcie turystyki i rekreacji, więcej...
497. Dominika Sikora, Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w Krakowie (na podstawie danych z sieci AIRLY), więcej...
496. Adam Stawiarski, Zmienność zachmurzenia w profilu pionowym Kraków - Zakopane - Kasprowy Wierch, więcej...
495. Monika Rodak, Zachmurzenie frontowe nad Polską południową, więcej...
494. Szymon Zdybek, Susza atmosferyczna w 2018 roku w Polsce i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
493. Arkadiusz Płachta, Zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie, Bielsku-Białej i Lesku oraz jej uwarunkowania cyrkulacyjne (1966/67-2018/19), więcej...
492. Monika Parszywka, Fale upałów i fale mrozów na przykładzie Wrocławia, Katowic i Rzeszowa (1951-2018), więcej...
491. Gabriela Kural, Fale upałów w Polsce i ich uwarunkowania cyrkulacyjne (2001-2018). więcej...

2019:

490. Katarzyna Zielińska, Warunki radiacyjne Krakowa w aspekcje helioenergetyki, więcej...
489. Sylwia Śmigiera, Wpływ sytuacji synoptycznych oraz warunków lokalnych na występowanie mgieł na wybranych lotniskach w Polsce, więcej...
488. Michał Szewczyk, Synoptyczne uwarunkowania przypadków silnego wiatru w Polsce, więcej...
487. Żaneta Nguyen Huu, Ocena zachmurzenia piętra wysokiego w świetle danych obserwacyjnych i satelitarnych (na przykładzie Polski), więcej...
486. Patrycja Bierczak, Wieloletnia zmienność kontynentalizmu klimatu w Europie, więcej...
485. Karolina Nocoń, Zmienność i zróżnicowanie warunków klimatycznych Wysp Owczych, więcej...
484. Jacek Kucia, Zmienność bodźcowości bioklimatu w okresie zimowym w wybranych miejscowościach Karpat Zachodnich, więcej...
483. Zuzanna Babicka, Uwarunkowania występowania zjawisk konwekcyjnych w centralnej części Stanów Zjednoczonych, więcej...
482. Paulina Murzyn, Zmienność bodźcowości bioklimatu w okresie letnim w wybranych miejscowościach Karpat Zachodnich, więcej...

2018:

481. Mateusz Michalczuk, Zminność warunków termicznych i opadowych w Białej Podlaskiej i Terespolu, więcej...
480. Monika Jankowiak, Porównanie zmienności usłonecznienia w Krakowie i Poczdamie, więcej...
479. Marzena Kierczak, Wpływ cyrkulacji na zminność usłonecznienia na Spitsbergenie, więcej...
478. Aleksandra Sądag, Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni bezchmurnych w Polsce, więcej...
477. Mateusz Kolusz, Zróznicowanie inwersji termicznych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej na tle sytuacji synoptycznych, więcej...
476. Łukasz Kaźmierczak, Regiony klimatyczne Karpat Zachodnich w świetle współczesnych danych i metod, więcej...
475. Gabriel Stachura, Wpływ warunków meteorologicznych na strukturę pokrywy śnieżnej na przykładzie Hali Gąsienicowej, więcej...
474. Michał Ciszewski, Wpływ zachmurzenia na natężenie promieniowania UV w Krakowie, więcej...
473. Klaudia Esz, Warunki meteorologiczne a zanieczyszczenie powietrza w Bełchatowie w latach 2011-2015, więcej...

2017:

472. Eliza Koperczak, Możliwości wykorzystania energii wiatru na Pogórzu Wielickim na potrzeby małej elektrowni wiatrowej, więcej...
471. Adriana Dobrowolska, Uwarunkowania meteorologiczne uprawy winorośli na Dolnym Śląsku, więcej...
470. Małgorzata Dziwisz, Upalne lato 2015 roku w Polsce, więcej...
469. Gabriela Konieczna, Ocena warunków biometeorologicznych Antarktydy, więcej...
468. Roksana Siewierska-Stachura, Wpływ warunków meteorologicznych na dobowe stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w Krakowie, więcej...
467. Sebastian Przepiórka, Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na stężenie pyłu zawieszonego PM10 w województwie małopolskim, więcej...
466. Kinga Guzy, Okresy bezopadowe w Polsce i ich uwarunkowania, więcej...
465. Agnieszka Pakosz, Zmienność rodzajów chmur w Polsce, więcej...
464. Diana Kopaczka, Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Japonii, więcej...

2016:

463. Małgorzata Marcinek, Charakterystyka, klasyfikacja i zasięg oddziaływania wiatru halnego, więcej...
462. Kinga Pilawska, Uwarunkowania atmosferyczne obserwacji astronomicznych w Krakowie, więcej...
461. Radosław Wierzbicki, Wpływ widzialności na funkcjonowanie portu lotniczego Rzeszów-Jasionka w latach 2001-2010, więcej...
460. Aneta Marek, Wpływ typów cyrkulacji na ewaporotranspirację na przykładzie Krakowa, więcej...
459. Marta Wrońska, Zmienność opadów atmosferycznych w Krakowie w dziesięcioleciu 2001-2010 na tle ich przebiegu w XX wieku, więcej...
458. Martyna Fijołek, Zróżnicowanie dobowej amplitudy temperatury powietrza w Krakowie w latach 2001-2010, więcej...
457. Mateusz Gryga, Wpływ typów pogody w sezonie letnim na atrakcyjność turystyczną Soliny, więcej...
456. Katarzyna Pachota, Wpływ warunków meteorologicznych na zapadalność na grypę w województwie małopolskim, więcej...
455. Katarzyna Kozłowska, Charakterystyka i klasyfikacja odwilży atmosferycznych w Sudetach, więcej...
454. Dominika Starzak, Anomalie termiczne w strefie podbiegunowej Azji, więcej...
453. Małgorzata Mróz, Uciążliwość warunków biotermicznych w Tarnowie, więcej...
452. Anna Drożdż, Wpływ zachmurzenia na występowanie opadów w Tatrach, więcej...
451. Karolina Warzocha, Ocena zróżnicowania opadów atmosferycznych w Polsce w świetle różnych źródeł danych i metod specjalizacji, więcej...
450. Szymon Poręba, Uwarunkowania cyrkulacyjne konwekcji nad Europą, więcej...
449. Sylwia Kut, Zależność warunków wiatrowych od cyrkulacji atmosferycznej na przykładzie Balic, więcej...
448. Radosław Nowak, Porównanie wybranych wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa), więcej...
447. Izabela Guzik, Wieloletnia zmienność temperatury powietrza z dnia na dzień w Krakowie, więcej...

2015:

446. Maciej Samonek, Zmienność ilości wody opadowej w wybranych zlewniach Karpat Polskich, więcej...
445. Michał Obrochta, Zróżnicowanie przestrzenne ekstremalnych temperatur powietrza w Karpatach Polskich (1961-2010), więcej...
444. Anna Golik, Wieloletnia zmienność wysokości pokrywy śnieżnej w Beskidzie Śląskim i Żywieckim i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
443. Anna Mszal, Wieloletnia zmienność temperatury minimalnej powietrza w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej w świetle sytuacji synoptycznych, więcej...
442. Tomasz Podstawski, Wpływ rzeźby i użytkowania terenu na zróżnicowanie temperatury powietrza w Krakowie w wybranych sytuacjach synoptycznych, więcej...
441. Paulina Palus, Zależność występowania opadów atmosferycznych od rodzaju chmur na przykładzie Krakowa, więcej...
440. Katarzyna Kowal, Wpływ warunków atmosferycznych na temperaturę gleby (na przykładzie Krakowa), więcej...
439. Małgorzata Jędrzejek, Odczuwalne warunki termiczne w okresie zimowym w przekroju południkowym Hel-Kasprowy Wierch, więcej...
438. Magdalena Michalik, Wpływ cyrkulacji atmosfery i warunków lokalnych na widzialność na wybranych lotniskach w południowej Polsce, więcej...
437. Paulina Marszałek, Wieloletnia zmienność temperatury minimalnej powietrza w Kotlinie Żywieckiej w świetle sytuacji synoptycznych, więcej...
436. Bartłomiej Bednarz, Zmienność opadów atmosferycznych na Podhalu i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
435. Aleksandra Gargol, Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni z całkowitym zachmurzeniem w Polsce, więcej...
434. Mateusz Wojtala, Wpływ warunków meteorologicznych na sezon grzewczy w Krakowie, więcej...
433. Katarzyna Barczyk, Wpływ warunków meteorologicznych na dobowy przebieg stężenia ozonu troposferycznego w Krakowie, więcej...
432. Katarzyna Kudłacz, Zmienność występowania sytuacji meteorotropowych w Rzeszowie, więcej...
431. Ewelina Miśkowiec, Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza w profilu Turbacz-Kasprowy Wierch, więcej...
430. Joanna Koczkodaj, Termiczne pory roku w strefie klimatu umiarkowanego w Europie, więcej... 
429. Krzysztof Mitka, Anomalnie ciepłe i zimne miesiące na Islandii, więcej...
428. Agnieszka Sulikowska, Anomalnie ciepłe i zimne miesiące na Alasce, więcej...
427. Paulina Hodun, Klimat uzdrowiska Horyniec Zdrój, więcej...
426. Beata Grabowska, Chwiejność atmosfery nad Karpatami Zachodnimi i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...

2014:

425. Jakub M. Filipowski, Zróżnicowanie przestrzenne warunków radiacyjnych w Krakowie z wykorzystaniem GIS, więcej...
424. Karolina Mostowik, Opady atmosferyczne w dorzeczu górnej Wisły w roku 2012 i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
423. Anna Kotarba, Ocena warunków bioklimatycznych Nowego Sącz, więcej...
422. Joanna Kilian, Klimat Kotliny Sandomierskiej, więcej...
421. Agnieszka Suder, Porównanie klimatu Kasprowego Wierchu i Łomnicy w latach 2001-2010 na podstawie typologii pogód, więcej...
420. Ewelina Sobczak, Ekstremalne temperatury powietrza w dolnej troposferze nad Karpatami Zachodnimi, więcej...
419. Angelika Palarz, Zmienność inwersji temperatury powietrza w Karpatach Zachodnich w świetle warunków cyrkulacyjnych, więcej...
418. Anna Gradowska, Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem, więcej...
417. Radosław Kopczyński, Występowanie burz w Polsce Południowej, więcej...
416. Iwona Wróbel, Wyładowania atmosferyczne nad Europą Środkową w świetle danych teledetekcyjnych, więcej...
415. Ewa Krępa, Osobliwości w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Krakowie w latach 1826-2010, więcej...
414. Monika Ścigała, Wpływ zachmurzenia na przebieg dobowy temperatury powietrza (na podstawie stacji Kraków-Balice), więcej...
413. Joanna Śliwka, Wpływ ekstremalnych wartości temperatury powietrza na samopoczucie człowieka na podstawie danych z Krakowa (2001-2010), więcej...
412. Bernadetta Alterman, Warunki pogodowe sprzyjające lotom szybowcowym z lotnisk Bezmiechowa i Warszawa-Babice, więcej...
411. Agata Brzuchacz, Zmienność termicznych i fenologicznych pór roku na Podhalu, więcej...

2013:

410. Michał Żurawski, Warunki meteorologiczne tras żeglugowych na Pólnocnym Atlantyku, więcej...
409. Mateusz Pawluś, Zróżnicowanie gradientów termicznych w profilu pionowym Kasprowy Wierch - Zakopane w zależności od typów cyrkulacji, więcej...
408. Marek Kania, Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni pochmurnych i chmur piętra niskiego w Krakowie, więcej...
407. Dominik Gargol, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu warunków bioklimatycznych Krakowa, więcej...
406. Oskar Lipiński, Zminność warunków termicznych i opadowych w Alpach Wschodnich i Karpat Zachodnich i jej uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
405. Rafał Kuźmicki, Burze w Polsce i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001- 2010), więcej...
404. Mariusz Hajdo, Warunki topoklimatyczne Połoniny Wetlińskiej, więcej...
403. Antonina Mazurkiewicz, Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu, więcej...
402. Beata Gabryś, Warunki pogodowe na trasie Kraków - Olkusz w sezonie jesienno-zimowym, więcej...
401. Emilia Przywara, Fale upałów i okresy upalne w Pradze, więcej...
400. Aleksandra Martys, Warunki termiczne i opadowe w Europie Środkowej (1951-2010), więcej...
399. Marlena Podsiedlik, Ocena sprawdzalności wybranych przysłów ludowych o pogodzie (na podstawie Krakowa), więcej...
398. Michał Rusak, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zanieczyszczenia powietrza w Kielcach, więcej...
397. Adrian Ryński, Związek między zanieczyszczeniami pyłowymi a opadami atmosferycznymi w Krakowie, więcej...
396. Natalia Niemczyk, Duże zmiany temperatury powietrza z dnia na dzień w Polsce i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001-2010), więcej...
395. Daniel Celiński-Mysław, Studium występowania zjawiska derecho w Polsce, więcej...
394. Ewelina Stachura, Rola sytuacji synoptycznych w powstaniu opadów atmosferycznych wywołujących powodzie w Karpatach Zachodnich, więcej...

2012:

393. Karolina Jędrychowska, Rola typów cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu warunków biometeorologicznych w Krakowie, więcej...
392. Wojciech Mucha, Wieloletnia zmienność warunków termiczno opadowych w Tatrach i na Wybrzeżu, więcej...
391. Norbert Szymański, Wpływ sytuacji synoptycznych na dobowy przebieg temperatury powietrza w Gaiku-Brzezowej, więcej...
390. Anna Kimszal, Zmienność wartości wskaźnika Wind Chill na postawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus, więcej...
389. Barbara Laskowska, Tendencje zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Karpatach i na Wybrzeżu (1951-2006), więcej...
388. Michał Bobrowski, Detekcja warunków ograniczonej widzialności z wykorzystaniem danych naziemnych i stelitarnych na obszarze Polski, więcej...
387. Krzysztof Woś, Wpływ sytuacji synoptycznych na stosunki termiczne warunkujące rozwój sadownictwa na Pogórzu Wielickim, więcej...
386. Michał Główka, Próba oceny wpływu stężenia pyłów zawieszonych PM 10 na usłonecznienie w Krakowie, więcej...
385. Alicja Piętak, Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie zawałów serca w Krakowie, więcej...
384. Jacek Jastrzębski, Upalne lato 2010 roku w Rosji, więcej...
383. Maria Orawczak, Wpływ warunków klimatycznych na rozwój sadownictwa w wybranych obszarach Polski, więcej...
382. Grzegorz Luranc, Wpływ sytuacji synoptycznych na widzialność w województwie małopolskim, więcej...
381. Natalia Nowak, Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze Myślenic, więcej...
380. Joanna Szlagor, Wpływ sytuacji synoptycznych na zmiany typów pogody z dnia na dzień w Krakowie, więcej...
379. Jacek Mazur, Wieloletnia zmienność śnieżności zim w Krakowie, więcej...
378. Anna Woźniak, Opady atmosferyczne w roku 2010 w dorzeczu górnej Wisły i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, więcej...
377. Joanna Żańczak, Wieloletnia zmienność występowania niekorzystnych warunków pogodowych dla transportu drogowego na Pogórzu Wielickim, więcej...
376. Michał Kaźmierczak, Przydatność warunków klimatycznych Pogórza Wielickiego na potrzeby sadownictwa, więcej...
375. Edyta Sarapata, Zmienność temperatury powietrza w XX wieku na Zugspitze w Alpach Bawarskich, więcej...
374. Kamila Urgacz, Przebieg temperatury powietrza w Krakowie w dziesięcioleciu 2001-2010 na tle XX wieku, więcej...
373. Karolina Krypel, Zróżnicowanie maksymalnej dobowej temperatury powietrza w Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, więcej...
372. Barbara Blak, Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych stanowisk pomiarowych w Sułkowicach (na podstawie pomiarów w 2010 roku), więcej...

2011:

371. Magdalena Kmieciak, Wpływ warunków pogodowych na występowanie wypadków drogowych w Krakowie, więcej...
370. Artur Brzęk, Próba oceny warunków biometeorologicznych w otoczeniu III Kampusu UJ, więcej...
369. Katarzyna Mleczko, Zmienność temperatury i wilgotności powietrza w Krakowie w 2008 roku (na podstawie danych z meteorologicznej stacji automatycznej III Kampus UJ), więcej...
368. Maciej Furmanek, Pokrywa śnieżna w Gaiku-Brzezowej i możliwości jej wykorzystania w sportach zimowych, więcej...
367. Dorota Adamus, Wpływ typów cyrkulacji na zróżnicowanie maksymalnych dobowych opadów atmosferycznych w profilu pionowym Karpat, więcej...
366. Klaudia Kulczycka, Zróżnicowanie warunków klimatycznych Beskidu Wyspowego, więcej...
365. Piotr Dubiel, Warunki termiczno-wilgotnościowe w Krośnie, więcej...
364. Dominika Ciaranek, Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IGiGP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 roku, więcej...
363. Monika Wojda, Zmiany kierunków i prędkości wiatru w 2008 roku (na podstawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus UJ), więcej...
362. Sylwia Lewandowska, Tendencje zmian wybranych ekstremów klimatycznych na przełomie XX i XXI wieku (na przykładzie Krakowa), więcej...
361. Sabina Stanisławska, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych maksymalnych temperatur powietrza w Polsce, więcej...
360. Łukasz Bąk, Maksymalne i minimalne dobowe temperatury powietrza w Krośnie i Lesku, więcej...
359. Marcin Wilczak, Najwyższe przyrosty pokrywy śnieżnej na tle sytuacji synoptycznych na przykładzie Szymbarku i Krakowa, więcej...
358. Adam Wilczewski, Zachmurzenie w Europie w świetle danych naziemnych i satelitarnych, więcej...
357. Ewelina Henek, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu ekstremalnych minimalnych temperatur powietrza w Polsce, więcej...
356. Robert Ciesielski, Opady gradowe w Krakowie i Gaiku-Brzezowej (1965-2009), więcej...
355. Ewelina Motak, Usłonecznienie w Polsce w półroczu ciepłym i jego związek z cyrkulacją atmosferyczną (2001-2009), więcej...
354. Aleksander Uszczyk, Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu Soły, więcej...
353. Paweł Kotas, Masy powietrzne w Polsce Południowej-częstość, długotrwałość, następczość występowania (1951-2009), więcej...
352. Joanna Bajorek, Występowanie opadów śladowych w Krakowie w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną (1874-2008), więcej...
351. Sebastian Pełech, Zróżnicowanie mikroklimatyczne wybranych stanowisk pomiarowych w Zamościu (na podstawie pomiarów w 2010 roku), więcej...
350. Marlena Zaguła, Klimatyczne uwarunkowania turystyki w Bieszczadach, więcej...
349. Katarzyna Kamińska, Wpływ cyrkulacji na warunki termiczno-wilgotnościowe na podstawie danych z Meteorologicznej Stacji Automatycznej III Kampus UJ,

2010:

348. Aleksandra Dulewicz, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu mgieł w Polsce Północno-Wschodniej,
347. Dariusz Klisiewicz, Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza nad polem uprawnym w Libuszy na podstawie pomiarów w 2008 roku,
346. Magdalena Polańska, Zmienność z dnia na dzień temperatury powietrza w Zakopanem,
345. Michał Kurdziel, Warunki topoklimatyczne Miękińskiej Góry (na podstawie pomiarów w 2008 r.),
344. Marta Grajoszek, Zawartość tlenu w powietrzu określona na podstawie pomiarów meteorologicznych na Stacji Naukowej UJ w Krakowie,
343. Małgorzata Dunat, Warunki termiczne w Bielsku-Białej (2000-2006),
342. Grażyna Pluta, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie zachmurzenia w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji (na przykładzie Krakowa),
341. Krzysztof Gorczyca, Roczne i dobowe amplitudy temperatury powietrza na Kasprowym Wierchu,
340. Elżbieta Trzeciak, Zmienność czasowa opadów atmosferycznych na stacji Port Victoria (Seszele),
339. Szymon Markowicz, Zmienność występowania silnych wyżów nad Europą Środkową w latach 1961-2008,
338. Sławomir Szot, Sytuacje synoptyczne sprzyjające występowaniu zjawisk niebezpiecznych dla lotnictwa,
337. Marek Kosowski, Zmienność występowania głębokich niżów nad Europą Środkową w latach 1961-2008,
336. Diana Kruszelnicka, Porównawcza charakterystyka wieloletnich wahań stosunków termiczno-opadowych w Krakowie i Wiedniu,
335. Przemysław Plewa, Zmienność warunków termicznych i opadowych ze szczególnym uwzględnieniem wartości ekstremalnych na przykładzie Białegostoku,
334. Izabela Walczak, Ekstremalne wartości temperatury powietrza w wybranych miejscach Europy od 1991 roku,
333. Maciej Smyk, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie warunków klimatycznych w rejonie Wysowej.

2009:

332. Agnieszka DZIADEK, Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza na stanowiskach pomiarowych na łące i w lesie w Cieszynie na podstawie pomiarów w 2008 roku,
331. Piotr SUCHAŃSKI, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Europie wzdłuż 500 N,
330. Aleksandra TUSIŃSKA, Wieloletnia zmienność występowania mgieł na obszarze Krakowa,
329. Patrycja RAJCHERT, Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie w świetle różnych klasyfikacji typów cyrkulacji,
328. Ewa NAWIEŚNIAK, Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce i ich uwarunkowania cyrkulacyjne,
327. Iwona KORNOBIS, Dni z mgłą w Gaiku-Brzezowej,
326. Tomasz WALCZUK, Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu,Krakowie i Lwowie,
325. Paweł SZABAT, Wieloletnia zmienność stopnia kontynentalizmu termicznego klimatu na Pogórzu Wielickim (na przykładzie Gaika-Brzezowej),
324. Andrzej BATKO, Fale upałów w Europie Środkowej na przełomie XX i XXI wieku,
323. Anna WOLANIN, Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na zachorowalność i zgony w gminie Jasienica Rosielna (województwo  podkarpackie),
322. Beata OBAL, Usłonecznienie i uwarunkowania helioterapii w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie,
321. Stanisław KĘPA, Wiekowy przebieg temperatury powietrza na szczycie Hohenpeissenberg w Alpach Bawarskich,

2008:

320. Rafał LISOWSKI, Warunki pogodowe w Tarnowie i ich związek z sytuacjami synoptycznymi w latach 2006/2007,
319. Karolina BAJEK, Dobowy przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach w 2004 roku,
318. Paweł MUSIAŁ, Wieloletnia zmienność temperatury maksymalnej powietrza na Pogórzu Wielickim na przykładzie Gaika Brzezowej,
317. Ewa MICHALIK, Zachmurzenie i usłonecznienie Pogórza Ciężkowickiego (na przykładzie Szymbarku),
316. Michał SOLARZ, Waruki klimatyczne Cagliari (Południowa Sardynia),
315. Monika WÓJTOWICZ, Zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w profilu Zakopane - Kasprowy Wierch,
314. Anna PIRÓG, Warunki klimatyczne Dukli na podstawie pomiarów na Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian Roślin,
313. Dorota SZOPA, Warunki klimatyczne Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie,
312. Ewa WALA, Porównanie warunków pogodowych w miesiącach zimowych (listopad - marzec) w latach 2005/2007 w Krakowie,
311. Aneta WIATRAK, Warunki mikroklimatyczne w Zabierzowie na podstawie pomiarów w 2007 roku,
310. Tadeusz MOJŻYSZEK, Warunki termiczno - wilgotnościowe na terenie zabudowanym w Krakowie, na podstawie pomiarów w 2006 roku,
309. Łukasz KIEŁT, Analiza wpływu sytuacji synoptycznych na wypadki z udziałem lawin śnieżnych w Tatrach Polskich,
308. Agata DURLAK, Warunki termiczno - wilgotnościowe Kotliny Sandomierskiej,
307. Jakub KOPYCKI, Warunki mikroklimatyczne na Polanie Wyżnia Kira Miętusia w Tatrach i ich związek z sytuacjami synoptycznymi,
306. Gabriela BRODACKA, Walory klimatyczne dla potrzeb rekreacji na południowym wybrzeżu Devonu (Wielka Brytania),

2007:

305. Anna CZĄSTKIEWICZ, Sezonowe zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych w Parku Bednarskiego w Krakowie na podstawie pomiarów w 2006 roku,
304. Sylwia WYWIAŁ, Wpływ miasta na wielkość zachmurzenia i usłonecznienia (na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej),
303. Łukasz POGWIZD, Wpływ sytuacji synoptycznych, wybranych elementów meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych na częstość wypadków drogowych w Olkuszu,
302. Anna STRZELEC, Sezonowe zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych na Błoniach w Krakowie na podstawie pomiarów w 2006 roku,
301. Marta BOBROWICZ, Bodźcowość termiczno-wilgotnościowa w Ogrodzie Botanicznym UJ na podstawie pomiarów mikroklimatycznych w 2006 roku,
300. Anna WĄS, Helioterapeutyczne walory uzdrowiska Rabka Zdrój,
299. Małgorzata KONIK, Warunki klimatyczne Łysej Polany w Tatrach,
298. Barbara CZAJA, Warunki klimatyczne Bukowiny Tatrzańskiej,
297. Agnieszka HAŚ, Termiczne pory roku na Pogórzu Wielickim na przykładzie Gaika-Brzezowej,
296. Dawid POTOCZNY, Typy pogody w Mucharzu na podstawie własnych pomiarów w latach 2000-2005,
295. Ewa RUSIN, Wpływ zieleni miejskiej na sezonowe zróżnicowanie warunków termiczno-wilgotnościowych w Parku Jordana w Krakowie w 2006 r., 
294. Maciej SZYMAŃSKI, Fizyczne właściwości pokrywy śnieżnej w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach na podstawie badań w 2006 r.,

2006:

293. Marta DOMINIK, Ekstremalne średnie i dobowe wartości temperatury powietrza w Krakowie,
292. Sebastian STYCZYŃSKI, Próba oceny odczuć cieplnych człowieka na podstawie relacji bezpośrednich i badań instrumentalnych,
291. Maria STRÓŻECKA, Warunki termiczne Hali Gąsienicowej,
290. Paweł KAWA, Kontynentalizm i oceanizm termiczny klimatu Polski,
289. Marcin CHODOROWSKI, Ekstremalne opady atmosferyczne w Krakowie (1951-2000),
288. Katarzyna CZARNOTA, Gwałtowne dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Krakowie,
287. Piotr JASKUŁKA, Zachmurzenie i usłonecznienie w Zakopanem w latach 1924-1995,
286. Łukasz ZIELIŃSKI, Termiczne pory roku na Kasprowym Wierchu w Zakopanem i Jabłonce,
285. Agnieszka REMBIEWSKA, Termiczne pory roku w Krakowie w drugiej połowie XX wieku,
284. Anna GOROL, Warunki klimatyczne Świeradowa Zdroju,
283. Tomasz BRUS, Dni z mgłą w Krakowie,
282. Michał SZCZERBA, Warunki klimatyczne Wysowej Zdroju,
281. Sylwester NOWAK, Sezonowe warunki mikroklimatyczne w Przysusze w 2005 roku,
280. Aleksandra KUDŁA, Warunki termiczne i anemologiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu ozonowego w roku 2004,

2005:

279. Agnieszka ŻYGŁOWICZ, Warunki klimatyczne uzdrowiska Krynica Zdrój,
278. Małgorzata MAJ, Zachmurzenie i usłonecznienie Ustki i Kołobrzegu,
277. Marzena IWAŃCZYK, Warunki termiczne miasta Nowy Sącz,
276. Michał PLUTECKI, Wieloletni przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza w Warszawie i Sztokholmie,
275. Jakub SOROKA, Organizacja i przestrzenne zróżnicowanie sieci pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Polsce,
274. Katarzyna KOŁKOWSKA, Dni z mgłą w Warszawie i ich związek z typami cyrkulacji mas powietrza Blanki Osuchowskiej-Klein,
273. Marcin WRÓBEL, Wiekowy przebieg opadów atmosferycznych w Krakowie, Pradze i Warszawie,
272. Anna KUBÓW, Warunki termiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu ozonowego w latach 2001-2003,
271. Małgorzata OLEŚKIEWICZ, Warunki anemologiczne Ustki i Kołobrzegu,
270. Karolina FASTNACHT, Warunki anemologiczne w Tatrach Polskich i Słowackich w okresie monitoringu w latach 2001-2003,
269. Andrzej KOTARBA, Zróżnicowanie zachmurzenia nad Afryką Północną na podstawie zdjęć satelitarnych Meteosata,

2004:

268. Edyta BŁASZCZYK, Stosunki opadowe w Krakowie i Gaiku-Brzezowej w dziesięcioleciu 1991-2000,
267. Magdalena MIODEK, Warunki termiczne Krakowa w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku,
266. Renata KRAL, Rozkład opadów atmosferycznych w południowej Polsce w dziesięcioleciu 1991-2000,
265. Piotr WAŁACH, Warunki termiczne półrocza zimowego w Krakowie,
264. Joanna ANIOŁ, Klimat i bioklimat Polanicy-Zdroju (1971-1980),
263. Jerzy MRZYGŁÓD, Wiekowy przebieg temperatury powietrza w Krakowie i Uppsali ,
262. Artur DUDA, Związki między typami zachmurzenia a wielkością usłonecznienia w Krakowie (1991-2000),
261. Dawid MIARA, Pokrywa śnieżna w południowej Polsce w dziesięcioleciu 1991-2000,

2003:

260. Marek LORENC, Zmienność i zróżnicowanie temperatury minimalnej powietrza na Pogórzu Wielickim i Ciężkowickim,
259. Agnieszka GOŁĄBEK, Sezonowe zróżnicowanie temperatury i wilgotności powietrza w przyziemnej warstwie w Węglówce na podstawie 10-dniowych pomiarów w roku 2002,
258. Marek PENCARSKI, Warunki anemologiczne Tatr i Podhala dla potrzeb szybownictwa,
257. Łukasz ŁUSZCZYŃSKI, Struktura i zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Górach Świętokrzyskich,
256. Małgorzata BLICHARZ, Oddziaływanie miasta na częstość i intensywność przymrozków,
255. Jarosław MAZUREK, Zachmurzenie dobowe w Gaiku Brzezowej i w Szymbarku (1991-2000) na tle sytuacji synoptycznych,
254. Ewa SZCZĘCH, Ekstremalne i średnie wartości temperatury i wilgotności względnej powietrza w Gaiku Brzezowej w okresie 1996-2000 (na podstawie termohigrogramów),
253. Rafał SITKOWSKI, Temperatura i wilgotność względna powietrza w latach 1998-2001 na stacji automatycznej w Łazach,
252. Kazimierz ZACHWIEJA, Okres gospodarczy w Krakowie,
251. Magdalena GALOS, Warunki klimatyczne w Nałęczowie Zdroju,
250. Katarzyna JAROS, Warunki klimatyczne i bioklimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego,
249. Katarzyna LEWANDOWSKA, Próba oceny bilansu cieplnego człowieka w Gaiku Brzezowej w okresie letnim 2001 roku,
248. Katarzyna WIECHA, Częstość inwersji termicznych w Polskich Tatrach w półroczu zimowym (1981-1990),
247. Dominika PTAK, Zapisy obserwacji meteorologicznych w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie w XIX wieku i odtworzenie anomalnie gorących sezonów letnich w Krakowie w tym wieku,
246. Monika KĄCIK, Studium porównawcze warunków termicznych i opadowych w Kołobrzegu i Ustce (1981-1990),
245. Małgorzata PABIAŃCZYK, Wpływ sytuacji synoptycznych na zaostrzenia wybranych stanów chorobowych u pacjentów kardiologicznych w Krakowie
244. Marcelina PASTERSKA, Klimat i bioklimat Polanicy-Zdroju w latach 1981-90,
243. Robert CZAPOR, Parametry wiatru i gradienty termiczne w troposferze (na podstawie sondaży aerologicznych w Legionowie z lat 2000-2001),

2002:

242. Sławomir CEBULA, Częstość występowania wiatru o prędkości większej od 5 metrów na sekundę w Krakowie,
241. Ewelina CZUCHAJ, Temperatura gleby na stacji Kopiec w Gaiku-Brzezowej w latach 1991-1995 w półroczu ciepłym,
240. Elżbieta KOCHMAN, Łagodne zimy w Krakowie po 1970 roku jako przejaw współczesnego ocieplenia,
239. Robert SIEKIERA, Przymrozki wiosenne i jesienne w Krakowie i Gaiku-Brzezowej,
238. Bartosz RUDNY, Stosunki wilgotnościowe i opadowe w okresie monitoringu ozonowego w roku 2000 w Tatrach Polskich i Słowackich,
237. Magdalena ODZIMEK, Stosunki anemologiczne w półroczu chłodnym w latach 1993-1997 w Gaiku-Brzezowej (próba metodyczna),
236. Jakub LENKIEWICZ, Warunki termiczne i anemologiczne w okresie monitoringu ozonowego w roku 2000 w Tatrach Polskich i Słowackich,
235. Sławomir SIEMIENIEC, Warunki klimatyczne uzdrowiska Żegiestów Zdrój,

2001:

234. Artur KUŚNIEREK, Przebieg wiekowy średnich miesięcznych maksymalnych i minimalnych wartości temperatury powietrza w Krakowie w stuleciu 1901-2000,
233. Ewa WIELOGÓRSKA, Studium pokrywy śnieżnej w Rabce Zdroju,
232. Marcin FILIPIAK, Susze i posuchy na Pogórzu Karpackim,

2000:

231. Sebastian WYPYCH, Warunki pogodowe na trasie Kraków-Wadowice-Cieszyn w sezonie jesienno-zimowym,
230. Paweł JEZIORO, Studium zróżnicowania przestrzennego stosunków termicznych powietrza w dolinie Raby koło Gaika-Brzezowej,
229. Piotr BOBULA, Rozkład prądów wznoszących na zboczach gór Słonnych,
228. Lilianna SKUBLICKA, Pionowe gradienty termiczne w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w sezonie jesienno-zimowym w latach 1988-1998,
227. Agnieszka WYPYCH, Warunki pogodowe na trasie Kraków-Wadowice-Cieszyn w sezonie wiosenno-letnim,
226. Renata GIERLACH, Charakterystyka dla potrzeb rekreacji zespołu bodźców cieplnych w Gaiku-Brzezowej i Szymbarku w latach 1987-1997,
225. Agnieszka JANUSZ, Struktura termiczno-wilgotnościowa ekoklimatu grądu pogórskiego w Gaiku-Brzezowej w latach 1987-1997.

1999:

224.Robert PALIGA, Zróżnicowanie topoklimatyczne stokow Ornaku w Tatrach w okresie wiosny i jesieni 1998,
223. Małgorzata KAMIONKA, Klimat i bioklimat stacji turystycznych na Pogórzu Karpackim na podstawie codziennych danych z lat 1991-1995,
222. Tomasz PĘGIEL, Wpływ warunków pogodowych na loty szybowe z Góry Żar (1993-1997),
221. Małgorzata LALIK, Charakterystyka porównawcza terapeutycznych właściwości bioklimatu miejscowości pogórskich na podstawie danych z Aleksandrowic, Szymbarku i Krosna (za lata 1971-1995),
220. Agata SROKA, Charakterystyka porównawcza właściwości terapeutycznych bioklimatu Krynicy i Jabłonki (za lata 1971-1990),
219. Małgorzata MASTALERZ, Stosunki topoklimatyczne Progu Pogórza w Łazach (za lata 1993-1997),

1998:

218. Jacek JAŚKIEWICZ, Wpływ miasta na usłonecznienie względne i zachmurzenie w okresie 1966-1995 na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej,
217. Iwona KARP, Wpływ warunków pogodowych na koncentrację ozonu troposferycznego w Krakowie,
216. Jacek OLEJNICZAK, Wpływ miasta na dobowe zróżnicowanie temperatury powierza na przykładzie Krakowa,
215. Renata WYDMAŃSKA, Zmienność średnich miesięcznych wartości ciśnienia atmosferycznego w Krakowie (1792-1996),
214. Ewa JEDYNAK, Dni z opadem na Pogórzu Karpackim w latach 1971-1995,
213. Anna CZECHOWSKA, Zmienność pokrywy śnieżnej w warunkach klimatu miejskiego na przykładzie Krakowa (od 1931 roku),
212. Wioletta ZAJDEL, Okresy i warunki występowania przymrozków wiosennych i jesiennych w mieście i warunkach pozamiejskich,

1997:

211. Marcin MAREK, Entalpia w profilu pionowym Karpat w okresie 1981-1990,
210. Bartłomiej PATKOWSKI, Klimat i bioklimat Hrubieszowa,
209. Wojciech CZARNECKI, Związek między warunkami meteorologicznymi a bezpieczeństwem żeglugi jachtów żaglowych w polskiej strefie ratownictwa morskiego w latach 1991-1995,
208. Dorota KUC, Opady deszczu w półroczu ciepłym w Gaiku-Brzezowej w okresie 1971-1990,
207. Krzysztof JARZYNA, Sytuacja aerosanitarna Krynicy w latach 1986-1992,
206. Janusz KĘDRA, Kontynentalizm termiczny w Krakowie i w Pradze na podstawie serii obserwacji (1792-1991),
205. Elżbieta KOZAK, Mezoklimat w rejonie zbiornika wodnego w Solinie,
204. Rafał BĄKOWSKI, Wiatry katabatyczne w profilu Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa - Zakopane (1991-1995),
203. Agnieszka PAŃSZCZYSZYN, Wpływ warunków pogodowych na wypadki drogowe w Krakowie, 
202. Urszula WĘGRECKA, Zmienność typów pogód w Gaiku-Brzezowej w półroczu chłodnym (1966-1995) dla potrzeb rekreacji, klimatoterapii i pracy na wolnym powietrzu,

1996:

201. Arnold KUBACKI, Zmiany ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza w dolnej troposferze,
200. Adam MICHNIEWSKI, Temperatury minimalne dobowe na podstawie serii pomiarów meteorologicznych w Krakowie (1958-1995), w Balicach i Gaiku-Brzezowej,
199. Monika PAJEK, Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Krakowie i Gaiku-Brzezowej w latach 1975-1995,
198. Krzysztof MATUSZYK, Stosunki mezoklimatyczne okolic planowanego zbiornika wodnego w Świnnej Porębie,
197. Anna NALEPA, Charakterystyka temperatury powietrza w Tatrach z punktu widzenia potrzeb rekreacji,
196. Grażyna BIL, Związki między zachmurzeniem a warunkami anemologicznymi na Kasprowym Wierchu (1961-1980),
195. Agnieszka HOMA, Wpływ zanieczyszczenia powietrza na promieniowanie rozproszone w Krakowie,
194. Zuzanna BIELEC, Występowanie burz w Krakowie w latach 1896 - 1996,
193. Magdalena KRÓL, Zależność opadów od kierunku wiatru w partii szczytowej Tatr na przykładzie Kasprowego Wierchu i Łomnicy w latach 1951-1970,
192. Natasza MAKLES, Zróżnicowanie zachmurzenia na Pogórzu Karpackim (na przykładzie Gaika- Brzezowej i Szymbarku),
191. Marta GRELA, Temperatury maksymalne dobowe na podstawie serii pomiarów meteorologicznych w Krakowie (1958-1995), w Balicach i Gaiku-Brzezowej,
190. Sławomir WOŚ, Klimat Argentyny,
189. Tadeusz SARNA, Warunki śnieżne w aspekcie sezonów narciarskich w Tatrach i Zakopanem (1951-1990),
188. Barbara KOZDRAŚ, Zróżnicowanie przebiegu średnich miesięcznych temperatur powietrza w Parmie, Wenecji i Rzymie w trzydziestoleciu 1961-1990,
187. Małgorzata STASIAK, Zmiany elementów meteorologicznych podczas porannej przemiany struktury warstwy granicznej z inwersyjnej na konwekcyjną,

1995:

186. Stanisław PIEKIEŁKO, Stosunki anemologiczne a temperatura powietrza na Kasprowym Wierchu w latach 1981-1990,
185. Katarzyna KRAUS, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji ruchowej w Zakopanem w dziesięcioleciu 1971-1980,
184. Elżbieta CZYŻOWSKA, Relacja pomiędzy opadami, powodziami i sedymentacją na równinie zalewowej w dolinie Wisłoki (współcześnie i w holocenie),
183. Grzegorz MIKUTEL, Stosunki anemologiczne w Gaiku-Brzezowej w półroczu chłodnym 1993/1994,
182. Bożena MALIGŁÓWKA, Termiczna typologia sezonów letnich w Krakowie w dwudziestym stuleciu,
181. Jurand DYK, Promieniowanie fotosyntetyczne czynne w profilu pionowym północnego skłonu Karpat Zachodnich (1971-1975),
180. Magdalena STANASZEK, Inwersje termiczne względne w profilu Kasprowy Wierch-Zakopane w latach 1961-1970,
179. Katarzyna BORUCHOWSKA, Termiczne inwersje względne w profilu Góra Parkowa - Krynica 1961-1970,
178. Krzysztof JURCZAK, Stosunki mezoklimatyczne w obszarze pogranicza Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego przy południowym i północnym spływie mas powietrznych,

1994:

177. Izabella SYKULSKA, Stosunki mikroklimatyczne w zlewni Starej Rzeki,
176. Katarzyna PIOTROWICZ, Charakterystyka i typologia zim w XX stuleciu według krakowskiej serii pomiarów temperatury,
175. Joanna NIEDZIAŁEK, Bioklimatyczne aspekty spektrum pogód w partii wierzchowinowej Tatr i w Rowie Podtatrzańskim (1971-1980),
174. Dorota MAKOWSKA, Porównanie warunków ostrości pogody okresu zimowego na Pogórzu Karpackim w świetle wskaźnika Osokina,
173. Katarzyna OCIEPKA, Warunki topoklimatyczne progu Pogórza Wielickiego,
172. Elżbieta ZAJĄCZKOWSKA, Uwarunkowania bioklimatyczne rekreacji ruchowej na Orawie w okresie 1961-1970,

1993:

171. Tomasz SZAREK, Określenie głębokości warstwy mieszania metodą fotograficzną,
170. Wojciech OSMOLA, Opady półrocza ciepłego w Krakowie w latach 1961-1990 ze szczególnym uwzględnieniem deszczów ulewnych i nawalnych,
169. Anna KOSZTYŁA, Prezentacje klimatologiczne w polskich atlasach geograficznych,
168. Anna ULANOWSKA, Typy pogody na pogórzu Wielickim z punktu widzenia uprawiania turystyki i rekreacji,
167. Katarzyna KORDECKA, Pierwsza księga obserwacji meteorologicznych Jana Śniadeckiego z 1792 roku,
166. Anita BOKWA, Bioklimatyczna ocena warunków uprawiania turystyki w Krakowie w okresie zimowym na tle typów pogody,
165. Przemysław CZYŻ, Częstość rodzajów chmur i mgieł przy adwekcjach zwrotnikowych i arktycznych mas powietrza w Danii w okresie od listopada 1990 do października 1991,
164. Marek WĘGLARZ, Bioklimat Karkonoszy w świetle temperatur efektywnych,
163. Stanisław KĘDZIA, Klimatyczne uwarunkowania płatów wiecznego śniegu w Tatrach na przykładzie Śnieżnika w Kotle Mięguszowickim,

1992:

162. Robert TWARDOSZ, Surowość pogody okresu zimowego w profilu pionowym Karpat 1970-1980,
161. Anna SZAREK, Zależność stężeń SO2 i NO2 od kierunku i prędkości wiatru dla śródmieścia Krakowa w latach 1989-1991,
160. Bogumiła NIEGOLEWSKA, Zmiany zachmurzenia w aglomeracji miejsko-przemysłowej Krakowa w latach 1951-1990,
159. Anna MALCHER, Zależność między temperaturą, ciśnieniem i opadami w Krakowie w latach 1921-1990,
158. Elżbieta BĄCZEK, Wpływ cyrkulacji monsunowej na wybrane elementy klimatu Półwyspu Indochińskiego,

1991:

157. Jolanta SALA, Typy pogody nad Krakowem z punktu widzenia uprawiania turystyki i rekreacji (1971-1980),
156. Renata PRZYBYŁA, Próba określenia wpływu stanów pogody na samopoczucie ludzi chorych psychicznie w Zakopanem w latach 1983-1987,
155. Agnieszka IWANEK, Temperatury zimy w dorzeczu górnej Wisły,
154. Małgorzata FALARZ, Warunki meteorologiczne zimowania roślin uprawnych w profilu pionowym polskich Karpat,
153. Danuta CACAK, Porównanie charakterystyk ech sodarowych i stanów pogody dla wybranych miesięcy okresu 1980-1987 w Krakowie,
152. Piotr CZUBA, Wpływ zanieczyszczenia powietrza i mas powietrznych na udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym w aglomeracji krakowskiej,

1990:

151. Barbara CHOLEWA, Związek między częstotliwością występowania warstw inwersyjnych nad Krakowem a temperaturą powietrza, usłonecznieniem i zachmurzeniem,
150. Anna BALA, Klimat i bioklimat Hornsundu (Południowy Spitsbergen) w okresie: lipiec 1978-lipiec 1988.

1989:

149. Beata GROTKOWSKA, Wpływ miasta na całkowite promieniowanie słoneczne w zależności od typów pogody i mas powietrznych,
148. Anna ABRAMCZYK-DOBRZYŃSKA, Wpływ miasta na bilans promieniowania słonecznego w zależności od typów pogody i mas powietrza (1976-1980),
147. Katarzyna SZCZEPAŃSKA, Zagadnienia rekreacji w mieście i poza miastem w świetle odczuwalności  termicznej ustroju człowieka na podstawie codziennych wartości temperatury ekwiwalentnej z okresu 1971-1980 w Krakowie i Gaiku-Brzozowej,
146. Małgorzata OLCHO-BAUZA, Normalna temperatura efektywna w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich,
145. Beata MAZELA, Wartości dzienne bilansu promieniowania słonecznego i jego składowych w wybranych miesiącach w zależności od wielkości zachmurzenia w Krakowie (1976-1980),
144. Irena KUROW5KA, Temperatura ekwiwalentna w profilu pionowym polskich Karpat,
143. Krystyna KACZKA, Wartości dzienne bilansu promieniowania słonecznego i jego składowych w wybranych miesiącach w zależności od wielkości zachmurzenia w Gaiku-Brzezowej (1976-1980),
142. Teresa ŁOJEK, Surowość pogody okresu zimowego w profilu pionowym Sudetów (Jelenia Góra-Karpacz-Śnieżka, 1961-1970),
 

1987:

141. Teresa STARZEC-MOLENDA, Uwzględnienie typów pogody w modelu empirycznym opisującym występowanie stosunków równowagi atmosfery w Krakowie na podstawie danych sodarowych,
140. Monika KASEJA, Różnice mikroklimatu między lasem zdrowym a uszkodzonym przez żerowanie zasnui wysokogórskiej w Gorczańskim Parku Narodowym,
139. Irena STELA, Mgły i zamglenia w Krakowie w latach 1961-1985,
138. Barbara DĄBEK, Wieloletni przebieg wilgotności względnej powietrza w Krakowie (1952-1985),
137. Beata MARCZEWSKA, Stosunki bioklimatyczne przy przejściach frontów atmosferycznych na północnym skłonie Tatr w latach 1971-1975,
136. Małgorzata MIKULSKA-SZOSTEK, Kierunki i prędkości wiatru w Krakowie w okresie dwudziestolecia 1961-1980 (na podstawie danych ze stacji w Ogrodzie Botanicznym UJ);
135. Małgorzata SOŁTYS, Klimat doliny Popradu i Dunajca od Muszyny po Rożnów w latach 1956-1970,
134. Pawek PROKOP, Stosunki bioklimatyczne Krakowa i Gaika-Brzezowej w latach 1971-1980,
133. Barbara NOWAK, Warunki meteorologiczne w Krakowie w okresie nasilonego ruchu turystycznego w latach 1971-1980  ,
132. Andrzej SZOSTEK, Zróżnicowanie usłonecznienia w warunkach miejskich i pozamiejskich na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej w latach 1971- 1985,
131. Anna BUŁAT Średnie dekadowe zachmurzenie w latach 1971-1985 w Krakowie i w Gaiku-Brzezowej,
130. Dorota FLIŚNIK, Wpływ pokrywy trawiastej na reżim termiczny gleby w Gaiku-Brzezowej w latach 1976-1980,
129. Iwona JAWIEŃ, Porównanie wielkości bilansu promieniowania krótkofalowego w Krakowie i w Gaiku-Brzezowej (1981-1982),
128. Izydor KASZA, Stosunki mikroklimatyczne wierzchowiny pogórskiej na przykładzie Gaika-Brzezowej,
127. Alicja MAKUCH, Wahania klimatu Polski w ostatnim 1000-leciu w świetle materiałów historycznych,
126. Piotr DUDAŁA, Temperatura powietrza w czerwcu w dorzeczu górnej Wisły,
 

1986:

125. Jadwiga MACEK, Warunki klimatyczne i pogodowe Przełęczy Liliowe w Tatrach,
124. Renata WÓJTOWICZ, Analiza wybranych przypadków długotrwałego zalegania warstw hamujących w Krakowie na podstawie sondażu akustycznego i badań meteorologicznych,
 

1985:

123. Zbigniew USTRNUL, Charakterystyka stosunków termicznych powietrza w Karkonoszach,
 

1984:

122. Danuta IRZYNIEC-SKULIMOWSKA, Charakterystyka sum opadów w lipcu w dziesięcioleciu 1956-1965 w dorzeczu górnej Wisły,
121. Lidia BĄCZEK, Stosunki opadowe w dorzeczu górnej Wisły po ujście Sanu,
120. Hanna SZYDŁO, Mikroklimat przy górnej granicy lasu w Tatrach Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej,
119. Józef SYKTUS, Klimat Australii. Ewolucja klimatu od prekambru do czasów obecnych,
118. Dorota STRUŚ, Porównanie stosunków mikroklimatycznych Ogrodu Botanicznego i Balic,
 

1983:

117. Ewa ŻEGLEŃ, Temperatury kwietnia w dorzeczu górnej Wisły,
116. Bożena TUREK, Temperatury października w dorzeczu górnej Wisły,
115. Małgorzata LEPIK, Temperatury listopada w dorzeczu górnej Wisły,
114. Grażyna JAROSIŃSKA, Bioklimat województwa tarnowskiego,
113. Kazimierz GIERLACH, Mezo- i mikroklimat wierzchowinowych części Lasu Wolskiego,
 

1982:

112. Marta BURKIEWICZ, Występowanie dat ostatnich przymrozków w dorzeczu górnej Wisły,
 

1981:

111. Maciej KARZYŃSKI, Stosunki anemologiczne w Gaiku-Brzezowej,
110. Jarosław GABAŁA, Analiza warunków biometeorologicznych w okresach efektów fenowych w wysokogórskiej części Tatr na przykładzie Kasprowego Wierchu,
 

1980:

109. Joanna WIŚNIOWSKA, Okres wegetacyjny w dorzeczu górnej Wisły,
108. Krzysztof PAWLACZEK, Temperatury lipca w dorzeczu górnej Wisły,
107. Tomasz PANTERA, Temperatury sierpnia w dorzeczu górnej Wisły,
106. Grażyna KRZYWOŃ, Zasoby wodne śniegu w dorzeczu górnej Wisły,
105. Barbara WDOWIAK, Temperatury roku i miesięcy w dorzeczu górnej Wisły,
104. Grażyna GUMOWSKA, Temperatura zimy w dorzeczu górnej Wisły (1956-1965),
103. Ewa ZARĘBA, Mezoklimat terytorium gminy Istebna i miasta Wisła.

1979:

102. Bogusław ŻUREK, Mezoklimat terytorium gmin: Ustroń, Brenna, Szczyrk,
101. Grażyna HERMAN, Mezoklimat terytorium gmin: Chybie, Jasienica, Strumień i Skoczów,
100. Magdalena GONDEK, Mezoklimat terytorium gmin Dębowiec, Goleszów, Haźlach i miasta Cieszyn,
99. Elżbieta FRANKOWICZ, Mezoklimat terytorium gmin Kozy i Wilkowice oraz miasta Bielsko-Biała,
98. Marian DRĄŻEK, Zróżnicowanie zachmurzenia w profilu równoleżnikowym przedpola Karpat polskich, 
97. Zbigniew KUROŚ, Zima termiczna w dorzeczu górnej Wisły,
 

1978:

96. Waldemar WIATRAK, Grady w dorzeczu górnej Odry,
95. Maciej WASZKIEWICZ, Susze i posuchy w profilu pionowym Sudetów,
94. Grzegorz STRYCHARZ, Temperatura lata w dorzeczu górnej Wisły,
93. Teresa MARKOWSKA-STRYCHARZ, Temperatura jesieni w dorzeczu górnej Wisły,
92. Antoni LĘCZNAR, Wpływ mas arktycznych i zwrotnikowych na kształtowanie się stosunków pogodowych w Polskich Karpatach Zachodnich,
91. Ewa BURDA, Klimat Skawiny,
90. Anna BĘBEN, Okres intensywnych procesów rozwoju roślin w dorzeczu górnej Wisły,
89. Maria SZUMSKA, Stosunki bioklimatyczne w profilu pionowym polskich Sudetów,
88. Barbara PODGÓRSKA, Okresy bezopadowe w dorzeczu górnej Wisły,
 

1977:

87. Joanna WDOWIAK, Ulewy i deszcze nawalne w Sudetach,
86. Zbigniew POLAKOWSKI, Temperatury gleby i ich związek z parametrami geograficznymi i klimatycznymi w dorzeczu górnej Wisły,
85. Adam MROCZKA, Wieloletni reżim pokrywy śnieżnej Rowu Podtatrzańskiego,
84. Maria BUNACH, Opady w postaci stałej w profilu równoleżnikowym przedpola Karpat,
83. Dymitrula WRANI, Mgła w dorzeczu górnej Wisły,
82. Grażyna ZATORSKA-BARYCZ, Liczba dni pogodnych w dorzeczu górnej Wisły,
81. Andrzej LIBUDA, Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły,
80. Grażyna LIS, Temperatury minimalne roku w dorzeczu górnej Wisły,
79. Grażyna WOLNIK, Posuchy atmosferyczne na przedpolu Polskich Karpat (zaoczna),
78. Aniela BAFIA, Klimat Rowu Podtatrzańskiego (zaoczna),
77. Irena SZOL, Temperatury maksymalne roku w dorzeczu górnej Wisły,
76. Elżbieta PANEK, Dni pochmurne w dorzeczu Górnej Wisły,
75. Marta BĄBKA, Dni z wiatrem silnym i bardzo silnym na obszarze dorzecza Górnej Wisły w dziesięcioleciu 1956-1965,
74. Jacek ZAJĄC, Burze w dorzeczu górnej Wisły,
73. Joachim SZULC, Stosunki mezo- i mikroklimatyczne na obszarze planowanego ośrodka wypoczynkowego nad zalewem Bagry w Krakowie,
72. Celina RATAJ, Okres bezprzymrozkowy w dorzeczu górnej Wisły,
71. Agata MŁYŃCZAK, Dni z opadem  ? 10 mm w dorzeczu górnej Wisły,
70. Krystyna ŁĘKAWA, Maksymalne temperatury lata i ich powiązania z parametrami klimatycznymi i geograficznymi w dorzeczu górnej Wisły,
69. Teresa ŁAWRYNOWICZ, Okresy bezopadowe w dorzeczu górnej Odry,
68. Czesława KYRCZ, Zróżnicowanie usłonecznienia w dorzeczu górnej Odry,
67. Stefania DUSZA, Prawdopodobieństwo  występowania dobowych sum  opadów  o  określonych  wartościach w profilu pionowym Sudetów,
 

1976:

66. Marianna KRAWCZYK, Grady w dorzeczu Górnej Wisły,
65. Danuta JANIAK, Stosunki bioklimatyczne w profilu pionowym Polskich Karpat Zachodnich,
64. Leszek KOWANETZ, Susze i posuchy w profilu pionowym Polskich Karpat Zachodnich,
63. Marek MARECIK, Zróżnicowanie usłonecznienia w dorzeczu Górnej Wisły,
 

1975:

62. Maria RYBAK, Termiczne pory roku w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat,
61. Barbara BIRNMBAUM, Sumy temperatur podstawowych okresów termicznych w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich,
60. Elżbieta OBRZUT, Sumy temperatur podstawowych okresów termicznych w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat Zachodnich,
59. Roman PIĄTEK, Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu równoleżnikowym przedpola polskich Karpat,
58. Jolanta G. PAWELEC, Prawdopodobieństwo  występowania  dobowych sum  opadów  o określonych wartościach w profilu pionowym Karpat Polskich,
57. Lucyna OSTACHOWSKA, Prawdopodobieństwo  występowania  dobowych  sum  opadów  o określonych wartościach w profilu równoleżnikowym polskich Karpat,
 

1974:

56. Roman STEFAŃSKI, Termiczne pory roku w profilu pionowym Sudetów,
55. Elwira OSTROWSKA, Opady w postaci stałej w profilu pionowym Karpat,
54. Krzysztof TARNOWSKI, Termiczne pory roku w profilu pionowym polskich Karpat Zachodnich,
53. Krystyna MOŁCZANOWICZ, Opady w postaci stałej w profilu pionowym Sudetów,
52. Barbara WCIŚLAK, Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu pionowym Karpat,
51. Zbigniew WCIŚLAK, Zróżnicowanie wilgotności powietrza w profilu pionowym Sudetów,
50. Alicja KANIA, Ulewy i deszcze nawalne w Karpatach,
 

1973:

49. Roman SUCHANEK, Charakterystyka klimatyczna powiatu Wadowice,
48. Duong QUANG SAN, Charakterystyka klimatu Półwyspu Indochińskiego (Wietnam, Laos, Kambodża),
47. Janina LASKOWSKA, Charakterystyka klimatyczna powiatu Nowy Sącz,
46. Tadeusza KAPECKA, Klimat powiatu bocheńskiego,
45. Maria DYCHTOŃ, Klimat powiatu Busko-Zdrój,
44. Ewa DOBRZYNIECKA-KRUPA, Klimat powiatu Tyskiego,
43. Jadwiga BARTOSIK, Klimat powiatu Dąbrowa Tarnowska,
 

1972:

42. Tran YEM, Charakterystyka klimatu powiatu olkuskiego,
41. Teresa LATAŁA, Klimat powiatu Myślenice,
40. Piotr PIECZARA, Charakterystyka klimatyczna powiatu Krosno,
39. Zdzisława JOPEK, Klimat powiatu żywieckiego,
38. Janina DOBRUCKA, Klimat powiatu cieszyńskiego,
37. Andrzej WOJTYCH, Klimat powiatu nowotarskiego,
36. Janina TROJAN, Klimat powiatu Bielsko-Biała,
35. Jan M. GŁOGOCZOWSKI, Klimat powiatu Kraków,
34. Marian BEMBEN, Szczegółowa charakterystyka klimatu powiatu Jasło,
33. Anna MAKSYMOWICZ, Klimat powiatu brzeskiego,
32. Jerzy BAŚCIK, Klimat powiatu Limanowa,
31. Urszula CYZIO, Klimat powiatu dębickiego,
30. Eligiusz BRZEŹNIAK, Klimat powiatu oświęcimskiego,
29. Aleksandra BUKOWSKA, Klimat powiatu tarnowskiego,
28. Barbara KASZOWSKA, Klimat powiatu chrzanowskiego,
27. Maria KLIMASZEWSKA, Klimat powiatu Sucha,
26. Truong MANH TRI, Charakterystyka klimatu powiatu miechowskiego,
25. Bożena D. GRUDNIEWSKA, Charakterystyka klimatyczna powiatu gorlickiego,
 

1971:

24. Maria MOLĄG, Opady w dorzeczu Górnej Wisły po ujście Przemszy w okresie 1954-1963,
23. Jadwiga PODŻORSKA, Mikroklimat jaskini Wierzchowskiej Górnej,
22. Elżbieta KOZŁOWSKA, Opady w dorzeczu Soły w okresie 1954-1963,
21. Barbara KĄDZIOŁKA, Pokrywa śnieżna w województwie krakowskim w okresie 1954-1963,
20. Irena JORDAN, Mezoklimat Rybnickiego Okręgu Węglowego,
19. Janina SZKLARCZYK, Wpływ sytuacji barycznych na niektóre elementy klimatu w Gaiku-Brzezowej w okresie 1965-1969,
 

1970:

18. Andrzej GÓRKA, Charakterystyka porównawcza klimatu dwóch kotlin śródgórskich (Kotliny Sądeckiej i Kotliny Żywieckiej).

1969:

17. Jacek ŁUKASZEWSKI, Próba ustalenia zależności pomiędzy warunkami pogodowymi a występowaniem chorób układu wieńcowego w Krakowie,
16. Krystyna TYTYK, Piętra klimatyczne w Karkonoszach,
15. Krzysztof ZGUD, Wpływ miasta na dopływ promieniowania słonecznego na przykładzie Krakowa,
14. Jadwiga TRYNKA, Wpływ ukształtowania terenu na przymrozki i mróz w Polsce południowej, 
13. Alina PODGÓRSKA-CHYTROŚ, Porównanie klimatu Katowic i Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie,

1968:

12. Danuta BILIŃSKA, Klimat zachodniej części Kotliny Sandomierskiej,

1967:

11. Elżbieta MARSCYGOWA, Inwersje temperatury powietrza w górskim odcinku doliny Dunajca (Czorsztyn) oraz w pogórskim odcinku doliny Raby (Gaik-Brzezowa),
10. Stanisław JURZECKI, Wpływ pogody i klimatu na wegetację roślin uprawnych w piętrze pogórskim Karpat na przykładzie doliny Raby w okolicy Gaika-Brzezowej,

1966:

9. Andrzej NOWAK, Mezoklimat Rowu Krzeszowickiego,
8. Apoloniusz SZTYLER, Stosunki klimatyczne Modlnicy na tle mezoklimatu progu Wyżyny Krakowskiej,
7. Jerzy KOPERSKI, Mikroklimat Rynku Krakowskiego,
6. Zdzisław SZPETMAN, Klimat zachodniej części Pogórza Wielickiego ze szczególnym uwzględnieniem okolic Polanki Haller,

1965:

5. Zygmunt OPRYCH, Termika przyziemnej warstwy powietrza i górnych warstw gleby w dolinie Raby w okolicy Gaika-Brzezowej,

1964:

4. Jan KLEIN, Stosunki mezo- i mikroklimatyczne górnej granicy lasu (na przykładzie Doliny Suchej Wody w Tatrach),
3. Tadeusz NIEDŹWIEDŹ, Klimat  pogórskiego  odcinka  doliny  Raby  (ze  szczególnym uwzględnieniem okolic Gaika-Brzezowej),
 
1963:

2. Edward JAROSZ, Mezoklimat Regionu Spytkowickiego (odcinek doliny Wisły między Spytkowicami a Oświęcimiem),
1. Jan SZLAGA, Mezoklimat Regionu Spytkowickiego (odcinek doliny Wisły między Spytkowicami a Krakowem).