Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teraźniejszość

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Teraźniejszość

Ogólne informacje

Zakład Klimatologii wchodzi w strukturę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to zespół naukowców i dydaktyków oraz obserwatorów meteorologicznych, aktywnie uczestniczących w życiu naukowym, a także z pasją dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez nauczanie. W zespole prowadzone są badania nad zmiennością pogody i klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych i jej związkami z cyrkulacją atmosferyczną, a także z zakresu klimatologii miejskiej, klimatologii kompleksowej, bioklimatologii, fenologii i aerobiologii. Ponadto, wykonywane są szczegółowe analizy dotyczące wybranych elementów pogody i zjawisk atmosferycznych.  

od lewej stoją: dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ; Prof. dr hab. Robert Twardosz; dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ; Dr Paweł Krzaklewski; Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul; dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ; dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ; dr Agnieszka Sulikowska; poniżej od lewej: mgr Krzysztof Mitka; mgr Sebastian Wypych.

Dydaktyka

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje przedmioty prowadzone przede wszystkim na kierunku studiów „Geografia i gospodarka przestrzenna”: obligatoryjne dla specjalności „Hydrologia Meteorologia Klimatologia” oraz fakultatywne, dostępne dla szerokiego grona Studentów. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia także na innych kierunkach studiów, również międzynarodowych. Tematyka kursów jest bogata i obejmuje zarówno podstawy klimatologii, jak i zagadnienia specjalistyczne, zapewniające dogłębną wiedzę o procesach atmosferycznych oraz zmienności klimatu na kuli ziemskiej.  

Podczas zajęć Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów i obserwacji pogody oraz metod analizy danych meteorologicznych i klimatologicznych z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania. Każdego roku w Zakładzie promowane są prace licencjackie i magisterskie o szerokim spektrum tematów.

Stacja naukowa

Wyjątkowym miejscem w Zakładzie Klimatologii UJ jest mieszcząca się w Collegium Śniadeckiego stacja naukowa. Zapoczątkowane pod koniec XVIII wieku pomiary i obserwacje pogody prowadzone są do dzisiaj, stanowiąc bezcenny zapis zmienności pogody i klimatu w Europie Środkowej. 

od lewej: mgr Krzysztof Mitka; dr Paweł Krzaklewski; dr Agnieszka Sulikowska; mgr Sebastian Wypych.

Konferencja

W 2022 roku minęło 230 lat od rozpoczęcia pomiarów meteorologicznych w Krakowie oraz 70 lat od powstania Zakładu Klimatologii IGiGP UJ. Ten podwójny jubileusz uczczono poprzez organizację konferencji naukowej pt. „Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, której gospodarzem był Zakład Klimatologii, a współorganizatorami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Polskie Towarzystwo Geofizyczne. Nadrzędnym celem konferencji była dyskusja najnowszych wyników badań z zakresu meteorologii, klimatologii i nauk pokrewnych, wymiana doświadczeń oraz wskazanie dalszych kierunków i wyzwań badawczych. Wydarzenie to odbyło się w dniach 21-23 września 2022 roku na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i zrzeszyło około 100 uczestników z kilkunastu ośrodków akademickich, Polskiej Akademii Nauk oraz innych instytucji. 

Konferencja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” nr projektu DNK/SP/550155/2022 kwota dofinansowania 73 550 PLN całkowita wartość projektu 106 036 PLN.